Rekenkamer start onderzoek naar geheimhouding in gemeente Lelystad

De raadzaal in het stadhuis van Lelystad. Foto: Gemeente Lelystad

De Lelystadse rekenkamer is woensdag begonnen met een onderzoek naar geheimhouding in de gemeente. Het onderzoek naar hoe de gemeente omgaat met de balans tussen openbaarheid en geheimhouding wordt uitgevoerd door een extern bureau.

Overheidsinformatie moet openbaar zijn, wil de lokale democratie goed functioneren. Omdat dit zo belangrijk is, is het principe van openbare overheidsinformatie vastgelegd in de Grondwet. Alleen in de openbaarheid kan de gemeenteraad haar rol rol op een goede manier invullen. Maar volledige openbaarheid, waar iedereen bij alles kan meekijken, kan niet altijd.

Bijvoorbeeld rondom aanbestedingsprocedures (economische belangen) of zeer gevoelige informatie waarbij personen kunnen worden beschadigd (persoonlijke levenssfeer). De Gemeentewet maakt het daarom mogelijk om geheimhouding op te leggen op documenten of bepaalde delen van documenten. Door het opleggen van geheimhouding kan de gemeenteraad kennis nemen van gevoelige informatie, al mag zij die informatie niet delen met derden. Raadsleden ervaren geheimhouding nogal eens als een belemmering om hun werk goed te kunnen doen.

De rekenkamer hoopt het onderzoek voor het einde van 2022 te kunnen afronden.

Lees hier meer over het rekenkameronderzoek naar geheimhouding.

Nieuws

menu