Realisatie Poort Oostvaardersplassen Lelystad in zicht

De realisatieovereenkomst werd onlangs getekend door (van links naar rechts): Michiel Rijsberman, Annemieke Messelink-Dijkstra en Wout Neutel.

De realisatieovereenkomst werd onlangs getekend door (van links naar rechts): Michiel Rijsberman, Annemieke Messelink-Dijkstra en Wout Neutel. Foto: Fotostudio Wierd

Nog dit voorjaar start de voorbereiding van de eerste fase van ‘Poort Oostvaardersplassen Lelystad’. De Poort wordt een van de entreegebieden van Nationaal Park Nieuw Land en ligt in het Hollandse Hout.

Daarvoor tekenden Wout Neutel, hoofd Staatsbosbeheer Flevoland en wethouder Annemieke Messelink-Dijkstra van gemeente Lelystad in het bijzijn van gedeputeerde Michiel Rijsberman van provincie Flevoland onlangs een realisatieovereenkomst. Hierin staat hoe zij samenwerken. De realisatie start naar verwachting komend najaar na het broedseizoen.

Gebied aantrekkelijker maken

Het project vindt plaats op grondgebied van Staatsbosbeheer ten zuiden van de Buizerdweg, tussen de Knardijk en Lage Dwarsvaart. Met de realisatie wordt het gebied aantrekkelijker gemaakt en de toegankelijkheid vergroot voor bezoekers van dit unieke stukje natuurgebied in Lelystad. In het eerste kwartaal van 2023 zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd door Staatsbosbeheer en gemeente Lelystad waarin omwonenden en belangstellenden verder worden geïnformeerd.

Mooie entree naar nationaal park

Wethouder Annemieke Messelink-Dijkstra: ‘Ik ben er trots op dat Nationaal Park Nieuw Land onderdeel is van onze gemeente en hoop dat deze Poort voor inwoners en bezoekers in de toekomst een mooie entree zal zijn naar het jongste nationaal park van Nederland’.

‘De ontwikkeling van de Poort is heel belangrijk voor de balans tussen natuur recreatie in het Nationaal Park’, vertelt Hoofd Staatsbosbeheer Wout Neutel. ‘In de Poort begint de beleving en is er ruimte voor recreatie. Zo kan het kerngebied ontzien worden zodat dit unieke vogelgebied zich verder kan ontwikkelen’.

Gedeputeerde Michiel Rijsberman: ‘Het is mooi dat we met elkaar investeren in natuur en in het Nationaal Park Nieuw Land. We hopen dat het ertoe bijdraagt dat steeds meer mensen deze plek weten te vinden om er te recreëren en van de prachtige natuur te genieten’.

In maart 2019 tekenden Staatsbosbeheer, de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland al een convenant. De realisatieovereenkomst die nu is getekend, is hiervan een uitwerking. Daardoor kan de realisatie nu echt gaan plaatsvinden. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie. De gemeente Lelystad verzorgt het projectmanagement en de provincie Flevoland verleent de subsidie.