Batavialand gaat op de schop met miljoenenbijdrage van de provincie Flevoland

Het terrein van Batavialand vanuit de lucht. Foto: Batavialand

De Provinciale Staten van Flevoland stemden woensdag unaniem in met de toekenning van een investering van 2,3 miljoen euro voor de transformatie van Batavialand in Lelystad. Daarbij hoort ook een verhoging van de structurele subsidiegelden per 2023.

Daarnaast neemt het rijk een besluit over een aanvullende investering van 5,64 miljoen om de Nationale Scheepsarcheologische collectie in Batavialand onder te brengen. Het gaat om een nieuw depotgebouw met onderzoeks- en restauratie faciliteiten. Daarmee wordt de provincie Flevoland een nationaal kennisinstituut rijker. Batavialand zal vanaf dat moment ook het enige museum in Flevoland zijn met een -zeer substantiële- Rijkscollectie.

Overdracht grond

De gemeente zal nog een definitief besluit nemen over de manier waarop de grond zal worden overgedragen. Dit als bijdrage aan de doorontwikkeling van Batavialand.

Batavialand kan met deze investeringen alle functies, van collecties en presentaties, tot aan de Batavia en de werfwerkplaatsen, op een enkele locatie concentreren. Zo biedt het vernieuwde museum de bezoeker in de nabije toekomst een bijzondere, integrale ervaring.

‘We staan te popelen’

Directeur-bestuurder Astrid Hertog spreekt haar enthousiasme uit: ‘Met dit bedrag kunnen we een echte vernieuwing in gang zetten. Er is jaren aan de planvorming voor de startfase gewerkt door alle betrokken partijen en overheden. We staan dan ook te popelen om echt slagen te kunnen maken en het hele bouwproces voor te bereiden’.

Gedeputeerde Rijsberman is enorm blij met dit unanieme besluit: ‘We kunnen hiermee een mooie samenwerking met het Rijk, de Gemeente en Batavialand bezegelen om samen in de komende jaren van Batavialand een instituut van internationaal niveau te maken’.

In de komende periode zal Batavialand dankzij de zojuist toegezegde steun hard kunnen doorwerken aan de concretisering van haar toekomstplannen.

Nieuws

Meest gelezen

menu