Project Oostvaardersoevers naar volgende fase: Markermeer krijgt permanente verbinding met ondiepe moerassen

De Oostvaardersdijk is nu nog een keiharde grens tussen het Markermeer en de moerassen van de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. Het project Oostvaardersoevers brengt hier verandering in. Foto: Gerrit Wijnne

De realisatie van Oostvaardersoevers is een stap dichterbij gekomen nadat de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit begin oktober de voorkeursbeslissing hebben vastgesteld. Met het project wordt het Markermeer permanent verbonden met de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen door middel van water in- en uitlaten en vismigratievoorzieningen.

Stromend water

Door de aanleg van water in- en uitlaten, vispassages en natuurlijke land-waterovergangen kunnen in het voorjaar vissen uit het Markermeer naar de ondiepe moerassen van de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen trekken en zich daar voortplanten. De jonge vissen kunnen opgroeien in de ondiepe wateren van de ondergelopen rietvelden en graslanden. Als in de zomer en het najaar het waterpeil in die gebieden zakt, kunnen ze zich laten meevoeren met de stroming naar het diepere water waar ze via voorzieningen voor vismigratie in het Markermeer komen.

Voedselrijk water

Waar nu in het Markermeer het water tegen de basaltblokken klotst, worden straks op verschillende plekken luwtes aangelegd met een onderwaterlandschap dat ruimte biedt voor planten en dieren. Hier krijgen algen, waterplanten, zoöplankton, schelpdieren en vissen kans om zich te ontwikkelen. En ook het moeras profiteert: de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen krijgen door de verbinding de mogelijkheid een waterbeheer in te stellen dat meer is afgestemd op een natuurlijker en goed functionerend moeras.

De samenwerkende organisaties Rijkswaterstaat, de provincie Flevoland, de gemeentes Almere en Lelystad, Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap en Waterschap Zuiderzeeland gaan aan de slag met de verdere uitwerking. Meer informatie staat op de website Oostvaardersoevers .

Nieuws

menu