Portefeuilleverdeling nieuw college Lelystad is bekend

het nieuwe college, van links naar rechts: Sjaak Kruis (wethouder), Dennis Grimbergen (wethouder), Nico van den Bergh (gemeentesecretaris), Mieke Baltus (burgemeester), Rinze Broekema (wethouder), Annemieke Messelink-Dijkstra (wethouder) en Piet van Dijk (wethouder). Foto: Fotostudio Wierd

Woensdag is de definitieve portefeuilleverdeling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Lelystad vastgesteld. Hierbij een overzicht.

Portefeuille burgemeester Mieke Baltus

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Politie en brandweer
 • Communicatie en voorlichting
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost (IGLO)
 • Wettelijke burgemeesterstaken
 • - bevorderen integriteit
 • - voorzitter van college
 • - voorzitter van gemeenteraad
 • - voordracht en verlening Koninklijke Onderscheidingen
 • - opperbevel bij crises en rampen in de gemeente

Portefeuille wethouder Dennis Grimbergen

 • Financiën
 • Wonen
 • Economische zaken (waaronder luchthaven, OMALA, Flevokust, Agrifood, MRA coördinatie en Citymarketing)
 • Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Integrale Handhaving

Portefeuille wethouder Sjaak Kruis

 • Klimaat & Natuur (Duurzaamheid integrale aanpak, inclusief Energietransitie, Water & klimaatadaptatie, afvalverwerking)
 • Kunst en cultuur
 • Beheer Openbare ruimte (coördinatie ‘Mensen Maken de buurt’; marktexploitatie + gemeentelijke haven)
 • Grondzaken
 • Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie, Informatisering en automatisering, bedrijfsvoering, digitalisering/ICT
 • Vergunningen
 • Dierenwelzijn

Portefeuille wethouder Piet van Dijk

 • Stedelijke vernieuwing
 • Coördinatie Lelystad Next Level
 • Kustontwikkelingen Bataviakwartier
 • Bereikbaarheid (Verkeer en Vervoer - mobiliteit)
 • Ruimtelijke Ordening
 • Omgevingswet en -visie (inclusief implementatie)
 • Stadshart

Portefeuille wethouder Annemieke Messelink-Dijkstra

 • Werk en inkomen (Participatiewet)
 • Armoede en Schulddienstverlening
 • Coördinatie Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost (IGLO)
 • Recreatie en toerisme
 • Emancipatie en integratie

Portefeuille wethouder Rinze Broekema

 • Jeugd(zorg)
 • Ouderen
 • WMO
 • Gemeentelijke dienstverlening
 • Vitaliteit en gezondheid
 • Welzijn
 • Sport en bewegen

Burgemeester Mieke Baltus: ‘Ik kijk ernaar uit om samen met dit nieuwe college verder te bouwen aan de opgave waar Lelystad voor staat. Samen bouwen we aan de toekomst van de stad. Ik wens de nieuwe wethouders veel succes en plezier’.

Nieuws

menu