Poort Oostvaardersplassen moet aantrekkelijker worden

Een groep wandelaars in het Hollandse Hout. Gemeente Lelystad

Staatsbosbeheer, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad houden op zaterdag 9 oktober een informatiemarkt over de plannen voor en ontwikkelingen van Poort Oostvaardersplassen Lelystad, in het natuurgebied Hollandse Hout.

De informatiemarkt vindt plaats tussen 13.00 uur en 16.00 uur aan de Buizerdweg 51 in Lelystad.

Het Hollandse Hout is onderdeel van het Nationaal Park Nieuw Land. Staatsbosbeheer, de provincie en de gemeente willen het gebied toegankelijker en aantrekkelijker maken voor omwonenden, inwoners en bezoekers aan het Nationaal Park Nieuw Land.

Informatie krijgen en suggesties doorgeven

Tijdens de informatiemarkt kunnen belangstellenden zich laten bijpraten over de plannen en ontwikkelingen. De opzet van de informatiemarkt is informeel. Bezoekers kunnen langs marktkraampjes lopen waar een toelichting wordt gegeven op de verschillende plannen en ontwikkelingen. Mensen die zelf ook ideeën hebben om het natuurgebied toegankelijker of aantrekkelijker te maken, kunnen die ter plekke laten intekenen op een kaart van het gebied. Ook is het mogelijk om het natuurgebied te verkennen. Staatsbosbeheer geeft rondleidingen in het gebied met de eco-kar.

Vooraf aanmelden en coronabewijs nodig

Mensen die naar de informatiemarkt komen, moeten zich vooraf aanmelden. Dit kan door een e-mail te sturen naar poortoostvaardersplassen@lelystad.nl met vermelding van het aantal personen dat naar de informatiemarkt komt. Bij de ingang van de informatiemarkt wordt gecontroleerd op een geldig coronabewijs. Tot slot vraagt de organisatie aan belangstellenden om vooral op de fiets te komen vanwege het beperkt aantal parkeerplaatsen.

Nieuws

menu