Petitie om snelheid op Visarenddreef in Lelystad te verlagen is ingetrokken

Jaap Knip, de Klimaatburgemeester van Lelystad. Archieffoto: Flow Media

Jaap Knip heeft de petitie op internet om de maximumsnelheid op de Visarenddreef terug te brengen van 70 naar 50 ingetrokken. De Klimaatburgemeester van Lelystad hoopte met veel ondertekeningen de politiek ertoe te bewegen de snelheid op de dreef te verlagen.

Minder uitstoot

Knip had de petitie ingediend met als voornaamste reden om met een lagere snelheid ook de schadelijke uitstoot van verkeer te verminderen. ‘Ik kreeg echter van verschillende kanten te horen dat de onderbouwing van mijn petitie op dat punt niet zou kloppen. Ik heb dat gecheckt bij Milieu Centraal en donderdag hoorde ik van hen dat dat juist is: een lagere snelheid betekent niet altijd minder verbruik of uitstoot.’

De Lelystedeling vindt daarom dat de petitie ingetrokken moet worden. ‘Hoewel er redenen overblijven om 50 km/uur op de dreef na te streven, was mijn oogmerk voornamelijk het verminderen van het gebruik van fossiele brandstof. Nu dit niet blijkt te kloppen moet ik mijn petitie intrekken, want de waarheid is me veel waard.’

Spijt

Andere reden om de snelheid op de Visarendreef te verlagen is het verminderen van de geluidsoverlast van verkeer op inwoners van de Botter en Gondel die langs de dreef wonen. Eerder gaf hij echter aan dat niet als voornaamste argument te zien. ‘Die geluidsoverlast heb ik 43 jaar kunnen verdragen, zij het soms tandenknarsend.’ Ook de logica dat er op andere dreven rond het centrum maximaal 50 mag worden gereden, terwijl er op de Visarenddreef op bepaalde stukken 70 mag worden gereden, was voor Knip niet doorslaggevend.

‘Het spijt me dat ik de media met onjuiste informatie heb benaderd. Ik had de feiten beter moeten checken,’ zegt hij nu. De petitie was tot het moment dat deze werd ingetrokken overigens nog maar 59 keer ondertekend.

Nieuws

menu