Het tienercollege in Lelystad geeft leerlingen meer tijd om zich te ontwikkelen voordat het schooladvies wordt gegeven

Onderwijswethouder Madelon van Noort en de initiatiefnemers Arjan Luiten en Davide van der Sluis tijdens de ondertekening van de intentieovereenkomst voor het tienercollege. Foto: Fotostudio Wierd

Lelystad krijgt er een nieuwe onderwijsvorm bij: het tienercollege. De initiatiefnemers zijn Arjan Luiten en Davide van der Sluis. Op het tienercollege krijgen leerlingen van 10 tot en met 14 jaar meer tijd om zich te ontwikkelen voordat het schooladvies wordt gegeven.

Wethouder Onderwijs Madelon van Noort tekende dinsdag met de beide initiatiefnemers de intentieovereenkomst voor het oprichten van het tienercollege. Het ondertekenen van de overeenkomst maakt de gemeente kenbaar nieuwe onderwijsontwikkelingen te steunen.

Het tienercollege kan voorkomen dat leerlingen uitvallen in de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, maar het onderwijsconcept is ook geschikt voor zogenaamde laatbloeiers en leerlingen uit lagere sociale milieus die meer tijd nodig hebben.

Verlengde onderwijstijd

Er wordt ook ingezet op verlengde onderwijstijd en eventuele samenwerkingen met Lelystadse partners. Wethouder Van Noort is voorstander van het aanbieden van verlengde onderwijstijd. ‘Het zorgt er voor dat de kansengelijkheid in het onderwijs wordt vergroot. Ik gun het elk kind dat het zich maximaal kan ontplooien en het gelijke kansen in het onderwijs heeft’.

Van Noort: ‘Mijn wens is meer innovatie en variëteit in het Lelystadse onderwijsaanbod. Als wethouder vind ik het belangrijk dat er voor leerlingen en ouders meer te kiezen is én dat het onderwijsaanbod aansluit bij hun wensen. Ik wil daarom iedereen uitdagen om met nieuwe initiatieven en onderwijsconcepten te komen’.

Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

Lelystad heeft de ambitie om de aankomende jaren te groeien. Door nieuwe gebiedsontwikkeling en de komst van meer woningen, stijgt het aantal leerlingen. De inzet is om het onderwijs mee te laten groeien met de ontwikkelingen in de stad én de behoefte van Lelystadse leerlingen en ouders. Daarvoor zijn nieuwe scholen nodig, maar ook innovatie in het huidige Lelystadse onderwijsaanbod

Met de wetswijziging ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ is er ruimte ontstaan om op basis van een onderwijsconcept een school te beginnen. Dit biedt voor de Lelystad meer mogelijkheden om daadwerkelijk een onderscheidend, divers en kwalitatief goed onderwijsaanbod te realiseren. De gemeente kan niet zelf een school stichten, maar neemt wel een stimulerende en faciliterende rol op zich in het voorproces.

Nieuws

menu