Ondernemers Stadshart Lelystad slaan de handen ineen

Stadshart Lelystad.

Stadshart Lelystad. Foto: Fotostudio Wierd

Acht ondernemers uit het Stadshart hebben de handschoen opgepakt en richten een nieuwe winkeliersvereniging op. Daarmee willen ze spreekbuis worden voor de gemeente en de marketing van en evenementen in het Stadshart gaan oppakken. Ze gaan zich bovendien inspannen om voor 1 januari 2024 voldoende draagvlak te krijgen voor een zogenaamde ‘Bedrijven Investerings Zone’ (BIZ).

Bijdragen

Via een BIZ dragen ondernemers en vastgoedeigenaren in een bepaald gebied, in dit geval het Stadshart, allemaal financieel bij om de marketing, activiteiten en evenementen mee te betalen. In een grijs verleden is er vanuit de gemeente eerder geprobeerd een BIZ op te richten, maar dat viel in het water toen er bij de telling voor het draagvlak voor de BIZ fouten waren gemaakt en er geen meerderheid van de ondernemers voor bleek te zijn.

Maar dat is het verleden, net als de onlangs gesneuvelde reclamebelasting. En wat betreft de initiatiefnemers wordt daar nu een dikke streep onder gezet. ‘Naar het verleden kijken doen we alleen nog maar om van de fouten te leren. Verder is de blik op de toekomst gericht en willen we laten zien dat nut en noodzaak van eensgezindheid in het Stadshart door de meeste ondernemers echt wel wordt gevoeld,’ zegt Tom Broens (The Wizards), één van hen.

Activiteiten

De nieuwe vereniging hoopt voor dit jaar een soort overbruggingskrediet van de gemeente te krijgen voor activiteiten en evenementen. ‘Daarover zijn we in gesprek met de gemeente, zegt Broens. Vanaf volgend jaar kunnen de opbrengsten van de BIZ daar dan voor gebruikt worden.

‘Veel andere dingen zijn er nog: een nieuw logo, een website, social mediakanalen. Voor nu hebben we een plan gemaakt en onlangs gepresenteerd aan een aantal ondernemers. Die waren enthousiast. Het is nu een kwestie van draagvlak creëren en aan de slag gaan. Doel is meer bezoekers naar het Stadshart te trekken, hen vaker te laten terugkomen en hen er langer te laten verblijven,’ zegt Barry Porsius van City Marketing Lelystad, eén van de andere initiatiefnemers.

Voordelen voor leden

Ondernemers die lid worden van de winkeliersvereniging kunnen een aantal voordelen verwachten. ‘Door bijvoorbeeld gezamenlijk inkopen te doen. Denk aan energie, telefonie, brandstof. Alles waar volume in zit,’ zegt Porsius. Ook deelname aan de activiteiten die worden georganiseerd is voor het goedkoper. ‘Op die manier heb je je deelnamegeld er zo uit. Maar we sluiten de winkeliers die niet meebetalen, de zogenaamde freeriders, niet uit. Ook zij worden uitgenodigd mee te doen en mee te denken.’

‘We willen zo transparant en democratisch mogelijk zijn, in wat we doen en waar het geld aan uitgegeven wordt. ‘Heerlijk, eerlijk en verbindend’, dat is ons motto!’, besluit Broens.