Nog steeds teveel edelherten in Oostvaardersplassen; nog 1400 dieren moeten worden afgeschoten

Edelherten in de Oostvaardersplassen. NDC/ Egbert Voerman

In de Oostvaardersplassen moeten nog zo’n 1400 edelherten worden afgeschoten om het streefaantal van 500 dieren te bereiken. Uit de helikoptertellingen van eind oktober blijkt dat er momenteel zo’n 1900 edelherten in het natuurgebied rondlopen. In oktober 2020 waren dit nog 2400.

Tijdens twee telmomenten, op 28 en 29 oktober, is zowel boven het moeras als boven het grazige deel van het 5600 hectare grote natuurgebied gevlogen (het gebruikelijke derde telmoment is komen te vervallen door een combinatie van slecht weer in de eerste week en met de maatregelen rond vogelgriep in Zuidelijk Flevoland sinds 1 november). De getelde aantallen zijn het gemiddelde van de twee tellingen en afgerond.

Omdat de bronstperiode voor de edelherten nu voorbij is, kan het afschot worden hervat. Staatsbosbeheer verwacht niet dat het streefaantal van 500 edelherten in de komende winterperiode al bereikt zal worden.

Hertenvlees gaat naar de consument

‘Het afschot mag plaatsvinden in de periode na de bronst tot de start van het broedseizoen, half maart’, licht boswachter Hans-Erik Kuypers toe. ‘Het vlees van de herten komt zoveel mogelijk beschikbaar voor consumptie. Wildgroothandel Van Meel brengt het vlees van de edelherten uit de Oostvaardersplassen op de markt. Het vlees gaat naar restaurants en poeliers, maar is ook te koop voor particulieren via Grutto.com . Een klein deel van de afgeschoten edelherten blijft in het gebied achter als voedsel voor onder anderen vossen en raven’.

Heckrunderen en konikpaarden

Ook wordt er de komende periode gestart met het terugbrengen van het aantal heckrunderen met circa 80 dieren. Er lopen nu nog 380 runderen, het streefaantal is 300.

Doelstand konikpaarden is bereikt

De doelstand van het aantal konikpaarden (300) is in de afgelopen periode bereikt. Er zijn nu 280 paarden geteld. Kuypers: ‘De laatste groep van de 120 dieren die in de vangweide stonden zijn vorige week naar het slachthuis gebracht’.

Nieuws

menu