Lelystadse politiek doet nog één poging voor het Stadshart

De Promesse afgelopen zaterdag.

De Promesse afgelopen zaterdag. Foto: Fotostudio Wierd

De reclamebelasting voor het Stadshart van Lelystad wordt afgeschaft. Tegelijkertijd wil de InwonersPartij proberen nog één keer de betrokken partijen aan tafel te krijgen in een poging iets te regelen voor activiteiten in het Stadshart. De politiek buigt zich daar op 31 januari over.

Gevolg van meting

De gemeente heeft onlangs de uitkomsten van de draagvlakmeting onder ondernemers in het Stadshart voor die reclamebelasting gedeeld. Die belasting wordt geheven om er de promotie van en activiteiten in het Stadshart mee te verzorgen. Uit de meting blijkt echter dat er totaal geen draagvlak is voor de belasting en zelfs een grote mate van desinteresse. Van de 168 naar ondernemers verstuurde enquêtes kreeg de gemeente er 56 terug. Daarbij zaten 54 geldige stemmen. Van die 54 gaven 47 ondernemers aan tegen de reclamebelasting te zijn. 28 Ondernemers gaven aan wel financieel te willen bijdragen aan activiteiten en evenementen in het Stadshart, 26 hebben ook daar geen zin in.

Voor de gemeente is dat aanleiding om de reclamebelasting af te schaffen. Dat is volgens afspraak: de draagvlakmeting had tenminste een respons van minstens 50 procent van de aangeschreven ondernemers moeten hebben en van hen had dan minstens 50 procent voor de reclamebelasting moeten stemmen. Aan beide voorwaarden is niet voldaan, dus wordt de gemeenteraad nu voorgesteld de reclamebelasting voor het Stadshart af te schaffen.

Laatste poging

De vraag is dan: hoe nu verder? De InwonersPartij wil nog één poging wagen om in gezamenlijkheid iets te organiseren in het Stadshart. Men wil op korte termijn een overleg organiseren tussen vertegenwoordigers uit de gemeenteraad, het Stadshart en City Marketing Lelystad (CML). Daarin zou bekeken moeten worden of er nog ingestoken kan worden op een vrijwillige financiële bijdrage van ondernemers of een via de gemeente geregelde en verplicht opgelegde bijdrage.

Volgens de partij kan CML hierbij aanschuiven omdat die ‘de expertise in huis heeft om activiteiten en evenementen te kunnen organiseren’. De InwonersPartij dient daarom volgende week een voorstel in, gesteund door de VVD, om voor 28 februari een overleg te organiseren en uiterlijk dan met de uitkomsten daarvan te komen. Wat Fred Wilcke betreft is dat de laatste strohalm om via gemeentewege iets te regelen voor het Stadshart.

City Marketing Lelystad erbij

Leefbaar Lelystad heeft eerder al voorgesteld om voor dit jaar in ieder geval City Marketing Lelystad 100.000 euro te geven om activiteiten en evenementen te organiseren. CML heeft dat eind vorig jaar ook al gedaan en lijkt wel het vertrouwen van een groot deel van de ondernemers in het Stadshaft te hebben.

De onvrede in het Stadshart lijkt namelijk voort te komen uit het functioneren van de Stichting Hart van Lelystad (HvL), die ging over de besteding van de reclamegelden. Een aantal ondernemers in het Stadshart had forse kritiek op HvL: zij vonden dat er totaal geen inzicht werd gegeven in hoe het geld besteed werd en klaagden dat ze ook geen enkele inspraak hadden in waar het aan besteed werd. Eén ondernemer uit het Stadshart stapte met die klachten naar de rechter om haar over 2021 betaalde reclamebelasting terug te eisen van de gemeente, en de rechter gaf haar gelijk.

De gemeenteraad buigt zich er op 31 januari over.