Nieuwe wethouders Lelystad geïnstalleerd. Meerderheid raad stemt voor benoeming

De beëdiging van de nieuwe wethouders (van links naar rechts): Annemieke Messelink, Piet van Dijk, Rinze Broekema, Sjaak Kruis en Dennis Grimbergen. Foto: Fotostudio Wierd

De gemeente Lelystad heeft een nieuw college. Nadat op 28 juni het raadsakkoord werd vastgesteld, zijn dinsdag 5 juli de vijf wethouders geïnstalleerd, die samen met burgemeester Mieke Baltus het college vormen voor de periode 2022-2026. De nieuwe wethouders zijn Annemieke Messelink, Piet van Dijk, Sjaak Kruis, Dennis Grimbergen en Rinze Broekema.

Stemming

De installatie van de wethouders volgde na stemming in de gemeenteraad, waarin een meerderheid stemde voor hun benoeming. Omdat Annemieke Messelink en Dennis Grimbergen vanuit de raad zijn doorgestroomd naar het college, zijn direct twee nieuwe raadsleden benoemd: Eelco Schrijver (VVD) en Jarno Volmer (ChristenUnie).

Portefeuilles

Onderstaande portefeuilleverdeling is nog onder voorbehoud en wordt woensdag 6 juli definitief vastgesteld:

  • Kernportefeuille 1: Werk en inkomen (Annemieke Messelink)
  • Kernportefeuille 2: Stedelijke vernieuwing (Piet van Dijk)
  • Kernportefeuille 3: klimaat en natuur (Sjaak Kruis)
  • Kernportefeuille 4: Financiën en wonen (Dennis Grimbergen)
  • Kernportefeuille 5: Zorg en welzijn (Rinze Broekema)

Nieuws

menu