Nieuwe bomen en struiken geven grote grazers in de Oostvaardersplassen beschutting

De plantgaten worden per stuk gegraven met een kraantje. Foto: Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer heeft het planten van bomen en struiken in het westelijke deel van het kerngebied van de Oostvaardersplassen hervat. Het streven is vóór 15 maart 21.892 bomen en struiken geplant te hebben.

‘Het gaat om bomen als eik, berk en els’, licht boswachter Rosan op den Kelder toe. ‘Deze worden geplant te midden van ‘beschermende’ struiken als meidoorn en rozen, maar ook kardinaalsmuts en hazelaar’.

Beschutting voor grote grazers

Staatsbosbeheer wil uiteindelijk 300 hectare bos-weidelandschap realiseren, waar vele vogels, insecten en kleine zoogdieren van profiteren en waar grote grazers beschutting kunnen zoeken. Op den Kelder: ‘150 hectare wordt uitgerasterd waarbinnen 75 hectare wordt ingeplant. De andere 75 hectare komt via natuurlijke verjonging op, dat betekent via het zaad en worteluitlopers van bestaande bomen’.

Gefaseerde begrazing

‘Door het omrasteren van de jonge bomen kunnen de grote grazers er niet bij’, legt de boswachter uit. ‘De bomen krijgen zo de kans om uit te groeien tot ze bestand zijn tegen begrazing. Over een jaar of tien worden gefaseerd grote grazers toegelaten in deze vakken. We kunnen een deel van de dubbele hekken van de ingerasterde delen open zetten. Wanneer we het bovenste deel open zetten kunnen edelherten er wel in komen, maar de konikpaarden en heckrunderen nog niet. Even later worden ook de andere grote grazers toegelaten door het onderste hek ook open te zetten. Het effect van de begrazing wordt gemonitord. Doordat we het hek kunnen openen en sluiten kunnen we de begrazingsdruk nog controleren’.

Een dynamisch landschap ontstaat

De beplanting van de afgelopen winter is goed aangeslagen. Op den Kelder: ‘De vegetatie binnen de ingerasterde delen wordt mooi ruig met opvallende bloeiende kruiden. Straks is hier een prachtig halfopen, dynamisch en biodivers landschap ontstaan, aantrekkelijk voor de grote grazers en voor struweelvogels zoals de fitis en de roodborsttapuit’.

Nieuws

menu