Meerderheid raad Lelystad schaart zich achter verplaatsing oorlogsmonument

Het oorlogsmonument in het Stadspark tijdens de laatste dodenherdenking. Fotostudio Wierd

Een kleine meerderheid in de Lelystadse gemeenteraad is vóór de verplaatsing van het oorlogsmonument van het Stadspark naar een plek voor de Agora. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag liet de VVD weten de verplaatsing nu ook te steunen.

De VVD is zeer gehecht aan de huidige locatie, maar stelt zich bescheiden op na het horen van het pleidooi van de partijen die betrokken zijn bij de Dodenherdenking.

De nieuwe stichting ‘Herdenken, verzoenen en vrijheid’, waarin vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Lelystad, de Roma- en Sintigemeenschappen, de Veteranenstichting, het Georganiseerd Overleg Lelystad (belangenbehartiger voor mensen met een beperking) en de organisatie van de Dodenherdenking zijn vertegenwoordigd, pleitte in een brief aan de gemeenteraad om in te stemmen met verplaatsing van het monument. Zij merkt op dat het elk jaar moeilijker wordt de Dodenherdenking te organiseren en de grote toestroom aan mensen en genodigden fatsoenlijk te kunnen ontvangen in het Stadspark. Bovendien is de huidige locatie ook slecht toegankelijk voor mensen met een beperking. De stichting wil ook graag jongeren en organisaties meer betrekken bij de Dodenherdenking.

Het pleidooi van zoveel maatschappelijke organisaties trok de VVD, die twee weken geleden nog tegen het voorstel was, over de streep. Omdat ook D66, PVV, CDA, InwonersPartij en ChristenUnie voor zijn - samen goed voor 18 van de 35 raadszetels - tekent zich nu al een kleine meerderheid af voor het voorstel.

[De tekst gaat verder na de foto]

Leefbaar Lelystad is tegen verplaatsing naar de plek voor de Agora. De partij die vijf jaar geleden nog een voorstel indiende voor een onderzoek naar een verplaatsing van het monument naar het centrum, vindt de locatie voor het theater ongelukkig, omdat die teveel doet denken aan wat er in de Tweede Wereldoorlog in de Hollandse Schouwburg in Amsterdam is gebeurd (de Hollandsche Schouwburg werd toen door de Duitse bezetter gebruikt als de plaats waar joden zich moesten melden). Daarom heeft Leefbaar Lelystad de voorkeur voor een aanpassing van de huidige locatie in het Stadspark of anders een andere, parkachtige locatie.

Aanpassing huidige locatie niet mogelijk

Volgens wethouder Madelon van Noort is een aanpassing van de huidige locatie niet mogelijk. Het organiserende comité geeft daarbij aan dat een aanpassing de huidige rust en sereniteit van de plek zal aantasten. Bovendien wil de wethouder geen zoektocht naar een andere plek nu alle belangenorganisaties het eens zijn.

Het voorstel van de SP om het huidige monument in het Stadspark te laten staan en een nieuw monument bij de Agora te plaatsen, lijkt niet genoeg steun in de raad te krijgen. Een voorstel van het CDA om in overleg met de omwonenden een nieuw kunstwerk of monument in het Stadspark te plaatsen en het oorlogsmonument te verplaatsen naar het Stadhart, kan rekenen op meer steun. het CDA wil daar 30.000 euro voor uittrekken.

De gemeenteraad neemt binnenkort een definitief besluit over de verplaatsing van het oorlogsmonument.

Nieuws

menu