Medewerkers Porteum reageren in open brief op negatieve berichtgeving. 'Wij willen een positief tegengeluid geven'

Porteum. Foto: Fotostudio Wierd

In een open brief reageren medewerkers van scholengemeenschap Porteum in Lelystad op de negatieve berichtgeving in met name de Telegraaf. Volgens de ruim 100 ondertekenaars schept de ‘tendentieuze’ berichtgeving ‘een totaal verkeerd beeld’ van de huidige situatie op Porteum.

De medewerkers willen in de open brief een ‘positief tegengeluid’ geven.

Lees hieronder de complete tekst van de open brief:

Het werkelijke verhaal over Porteum

‘Beste ouders/verzorgers, inwoners van Lelystad en alle anderen die zich verbonden voelen met Porteum,

Als je de Telegraaf en sommige lokale politici moet geloven, is Porteum zo ongeveer de meest onveilige school van Nederland en ben je je leven niet meer zeker zodra je er binnenstapt. Laat staan dat er goed onderwijs gegeven kan worden. Gelukkig kunnen wij als bevlogen medewerkers een ander verhaal vertellen.

Vorig jaar, het startjaar van Porteum, was een ontzettend heftig jaar. Aan het begin van vorig schooljaar is er niet voldoende ingezet op veiligheid en veel randvoorwaarden voor goed onderwijs waren toen niet goed op orde. Daar hebben veel medewerkers, leerlingen en ouders zich toen ook over opgewonden.

Zowel medewerkers als leerlingen hebben het in die periode heel zwaar gehad, voor sommigen werd het zelfs teveel. Maar tegelijkertijd hebben we vanaf het begin (o.a. inzet stewards en jongerenwerkers) en later ook naar aanleiding van het zeer kritische inspectierapport, met z’n allen de schouders eronder gezet. Er is ontzettend veel werk verzet. En juist daarom voelt de negatieve berichtgeving over Porteum ook zo oneerlijk… Er zijn enorme stappen gezet: Porteum is niet meer dezelfde school als begin vorig jaar!

Dat neemt niet weg dat wij de ouders begrijpen die zich zorgen maken. Er is een filmpje van een verschrikkelijk incident rondgegaan, die beelden zijn niet mals. En zeker als men de chaos van begin vorig jaar nog in het achterhoofd heeft, is het logisch dat men denkt dat het niet veilig is op Porteum.

Daartegenover staat echter het feit dat de politie zegt dat er sinds april nauwelijks meer incidenten hebben plaatsgevonden op Porteum. Minder dan op de vorige drie scholen bij elkaar opgeteld. Je zou dus zelfs voorzichtig kunnen concluderen dat het nu veiliger is dan voor de fusie. Als medewerkers zelf ervaren we dat ook. Er is veel ondersteunend personeel aangenomen, zaken zijn beter georganiseerd en er is veel meer focus gelegd op de veiligheid. Dit alles zorgt voor veel meer rust in de school.

Betekent dat dat alles nu perfect gaat? Nee helaas niet. Zie het verschrikkelijke filmpje. En hoewel het voor ons onacceptabel voelt: af en toe zal er helaas nog wel eens een incident plaatsvinden. Net als op de vorige scholen het geval was. Dat neemt niet weg dat we van elk incident moeten proberen te leren en ons moeten blijven inzetten om Porteum nóg veiliger te maken. Dat beschouwen wij ook als onze professionele taak.

Laat in ieder geval duidelijk zijn dat wij afstand nemen van de tendentieuze berichtgeving die een totaal verkeerd beeld schept van de huidige situatie op Porteum. Voor wie twijfelt: bij verreweg de meeste docenten staat de deur open om zelf eens een kijkje te komen nemen.

In oktober komt de inspectie weer langs en zullen we met hen in gesprek gaan. Deze gesprekken zijn met leerlingen en medewerkers van Porteum. Wij gaan er vanuit dat ons harde werk beloond zal worden en Porteum uiteindelijk een betere beoordeling zal krijgen dan vorig jaar. Voor nu vragen we van u het vertrouwen dat Porteum op de goede weg is en dat wij, de medewerkers van deze mooie school, alles in het werk zullen blijven stellen om die stijgende lijn voort te zetten.

Tot slot veel dank voor alle waardering en steun die we de afgelopen tijd ook ontvangen hebben!’

Medewerkers van Porteum

Nieuws

menu