Jeroen Reinhold geeft lezing over meervleermuis

De meervleermuis. Eigen foto

Jeroen Reinhold van de Vereniging voor Veldbiologie Lelystad houdt op woensdag 25 januari een lezing over de meervleermuis. Een vleermuissoort die goed aangepast is aan de Nederlandse omstandigheden, zodat 30% van de wereldpopulatie in Nederland woont.

Toch zijn er tal van bedreigingen voor de soort: reden om de soort extra aandacht te geven in de vorm van een Jaar van de Meervleermuis.

Zoals de naam al doet vermoeden is de meervleermuis sterk gebonden aan groot en veel water. Daar jaagt de meervleermuis vlak boven het wateroppervlak op vooral muggen. Overdag huist de meervleermuis in spouwmuren van huizen. Vrouwtjes vormen in de kraamperiode grote groepen die kunnen bestaan uit honderden dieren. In zo’n kraamverblijf krijgt ieder vrouwtje een jong. De mannetjes zitten in deze periode verspreid in kleinere groepjes in een spouwmuur in de buurt.

Kraamkolonies

In Flevoland zijn er kraamkolonies bekend van Urk, Lelystad en Almere. Van de overige dorpen is vaak weinig bekend zodat onzeker is of ook daar verblijfplaatsen zijn. Door de energietransitie en de hoge energieprijzen is er een grote behoefte om versneld na te isoleren van de spouw. Goed voor het milieu maar wel een bedreiging voor de meervleermuis die in die ruimte leeft.

Ook de verbetering van de waterkwaliteit kan betekenen dat de kansen voor de meervleermuis afnemen. Bulkvoedsel in vroege voorjaar en najaar kan dan verdwijnen terwijl dit de meest bepalende perioden zijn voor de overlevingskansen van de meervleermuis.

Hoeveelheid licht neemt toe

Meer mensen en meer verkeersbewegingen in Flevoland betekent ook dat de hoeveelheid licht toeneemt. Plekken waar het wateroppervlak sterk verlicht wordt, worden door de meervleermuis gemeden. In Flevoland zijn de vaarten van groot belang als vliegroute zodat het mijden van deze vaarten gevolgen heeft voor de actieradius van de soort gedurende een nacht. Het verlichten van de vaarten kan dus betekenen dat de meervleermuis niet ’s nachts naar de meest optimale jachtgebieden kan vliegen.

Er zijn dus tal van bedreigingen voor de soort. Gelukkig kan er ook vaak goed rekening gehouden worden met de soort. Ecologen en de overheid proberen samen oplossingen te vinden om de meervleermuis zo goed mogelijk te beschermen.

In de lezing zal de leefwijze van de meervleermuis, de bedreigingen maar ook oplossingen van deze bedreigingen behandeld worden. De lezing start om 20.00 uur in de Duurzaamheidswinkel van Lelystad aan het Stadhuisplein 51. Opgeven is gewenst bij voorzitter@lelystad.KNNV.nl

Nieuws

menu