Lelystad zet stap naar nieuw Masterplan voor vervolg Warande. Bouw eerste woningen vanaf 2024

Minister Hugo de Jonge gaf op 23 februari in Warande het startsein voor de versnelling van de Lelystadse woningbouw. Foto: Fotostudio Wierd

Lelystad zet een eerste stap naar een nieuw Masterplan voor Warande. De gemeenteraad heeft hiervoor vrijwel unaniem de Nota van uitgangspunten Warande 2.0 vastgesteld. Het is de bedoeling dat de eerste woningen in 2024 worden gebouwd.

In het nieuwe Masterplan krijgt het vervolg van de huidige ontwikkeling in Warande gestalte. Het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie en de gemeente hebben afgesproken dat er de komende jaren zo’n 1000 woningen per jaar in Lelystad worden gebouwd, waarvan een groot deel in Warande.

Minister Hugo de Jonge deed op 23 februari in Warande de aftrap voor de versnelling van de Lelystadse woningbouw . De aftrap van de minister laat zien dat de woningbouwopgave in Lelystad hoog op de landelijke, provinciale én gemeentelijke agenda staat.

Belang voor de stad

Wethouder Adam Elzakalai: “Deze Nota is een fantastisch startpunt voor het ontwerpproces van een nieuw Masterplan voor Warande. Dat de raad in één keer heeft ingestemd met de nota laat zien dat alle partijen het belang hiervan in zien voor Lelystad. Warande 2.0 wordt meer dan alleen een toevoeging van woningen; het wordt samen met de huidige ontwikkeling in Warande een prachtige wijk met alle bijbehorende voorzieningen als scholen, zorg en sport. Een grote en grootse toevoeging aan de stad.”

Eerste woningen vanaf 2024

De komende periode gaat de gemeente samen met het Rijksvastgoedbedrijf bedenken hoe het vervolg van het eerste deelgebied van Warande (de huidige ontwikkeling) gestalte krijgt. In 2024 zijn namelijk alle woningen van het eerste deelgebied op de markt gebracht. Het is de bedoeling dat vanaf 2024 de eerste woningen in het tweede deelgebied van Warande worden gebouwd.

Gevarieerde bouw

Warande 2.0 wordt een woonwijk waar de verbinding gezocht wordt met het nabijgelegen Hollandse Hout en de Oostervaardersplassen. Er komen woningen voor verschillende leeftijdscategorieën en gezinssamenstellingen. Met woningen voor onder meer jongeren, senioren met en zonder zorg, verstandelijke gehandicapten, wooninitiatieven en collectief particulier opdrachtgeverschap en arbeidsmigranten.

De inzet is om het Masterplan Warande 2.0 in het najaar aan de raad voor te leggen.

Nieuws

menu