Lelystad verhoogt inspectie geregistreerde gastouders in 2022 van 5 naar 50 procent. 'Zo zorgen we voor een veilige omgeving voor de kinderen’

Gastouderopvang. Foto: Ilse Reimert

De gemeente Lelystad verhoogt de inspectie van geregistreerde gastouders voor 2022. Wettelijk moet minimaal 5 procent van het aantal gastouders per jaar via een steekproef worden geïnspecteerd. Voor het jaar 2022 wordt 50 procent van de geregistreerde gastouders geïnspecteerd.

Wethouder David de Vreede: ‘Gastouderopvang is een kwetsbare vorm van opvang en het verschil in kwaliteit onderling is groot. Het college van burgemeester en wethouders vindt het daarom belangrijk om jaarlijks zoveel mogelijk voorzieningen waar gastouderopvang plaatsvindt te inspecteren. Naast deze inspecties kunnen er ook nog extra inspecties uitgevoerd worden, bijvoorbeeld als ouders of de GGD hier om vragen. Zo zorgen we voor een veilige omgeving voor de kinderen’.

Wet Kinderopvang

Gemeenten hebben volgens de Wet Kinderopvang (Wko) de verplichting toe te zien op en eventueel te handhaven bij het niet naleven van de kwaliteitseisen door de kinderopvang organisaties. Lelystad heeft hiervoor de GGD als toezichthouder aangewezen. Jaarlijks wordt een overeenkomst met de GGD afgesloten en aangepast aan de nieuwe eisen voor het toezicht op de kinderopvang. Door deze overeenkomst met de GGD af te sluiten voldoet de gemeente aan haar taak als toezichthouder voor de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen in Lelystad.

Toezicht veiligheid kinderen

De overeenkomst met de GGD voorziet zoals beschreven in de Wet Kinderopvang (Wko) in een goed toezichtkader. Het is echter niet alleen het toezicht die de veiligheid van een kwetsbare groep jonge kinderen kan waarborgen. Het is veel meer de werkwijze van alledag op de diverse locaties die daar van invloed op is, bijvoorbeeld door altijd met meerdere mensen voor een groep te staan.

Toetsing medewerkers kinderopvang

Sinds 1 maart 2013 worden vaste medewerkers in de kinderopvang, gastouders en hun volwassen huisgenoten continu getoetst en geldt het vierogen-principe. Dit houdt in dat medewerkers niet meer alleen op de groep mogen staan zonder dat een andere volwassene kan meekijken of mee kan luisteren. Per 1 maart 2018 is deze toetsing uitgebreid. Alle personen in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben moeten zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang.

Nieuws

menu