Lelystad onderzoekt draagvlak voor reclamebelasting

Alle ondernemers in het Stadshart betalen reclamebelasting. Foto: Egbert Voerman

De gemeente Lelystad heeft de afgelopen week ondernemers in het Stadshart die reclamebelasting betalen een stemformulier gestuurd. Daarop kunnen ze aangeven of ze voor of tegen de reclamebelasting zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan de eerder aangekondigde draagvlakmeting.

Bijdrage evenementen

Alle ondernemers in het Stadshart betalen reclamebelasting. Die wordt door de gemeente geheven en na aftrek van de kosten voor inning doorgesluisd naar een stichting, die er vervolgens de promotie van en het organiseren van evenementen in het Stadshart mee betaalt.

Tot dit jaar was die stichting Hart van Lelystad. Die kwam echter in opspraak, omdat een groot aantal ondernemers in het Stadshart niet tevreden was over het werk van de stichting. Er was onvrede over de besteding van de gelden, over het gebrek aan inspraak dat ondernemers daarbij hadden en diverse keren is uitgesproken dat de stichting wel erg veel bestuurskosten zou maken.

Voor de rechter

Bovendien kreeg één van de ondernemers in het Stadshart, Debby Rijnierse van Demi’s Chocolaterie, gelijk van de rechter toen ze haar over 2021 betaalde reclamebelasting terugvroeg. De rechter was het met haar eens dat er te weinig inzicht was in de juiste besteding van het geld en kon die ook niet toetsen aan het convenant tussen de gemeente en de stichting, waarin staat aan welke afspraken de stichting zich moet houden. Die kon bij de rechtszitting namelijk niet door de gemeente worden overlegd. ‘Hierdoor blijven er te veel vragen open over de werkzaamheden van Hart van Lelystad en over de doelen die deze stichting zich stelt,’ oordeelde de rechter in september.

City Marketing Lelystad wil verder

Op dit moment heeft City Marketing Lelystad het werk van Hart van Lelystad overgenomen. De organisatie wil dat ook in de toekomst blijven doen en zou bovendien het vertrouwen hebben gewonnen van een meerderheid van de ondernemers. In de discussie eerder over Hart van Lelystad heeft de gemeente echter ook een draagvlakmeting aangekondigd naar de reclamebelasting. De uitslag daarvan is van belang voor de toekomstige financiering van CML, en daarmee de financiering van promotie van en evenementen in het Stadshart.

De gemeente heeft uitgesproken zich aan de uitslag van de meting te houden: is een meerderheid van de ondernemers tegen het betalen van reclamebelasting, dan staat deze op de helling. De uitslag wordt eind dit jaar verwacht.

Ondertussen slaat het buitenspel gezette Hart van Lelystad in een eigen krant van zich af.

Nieuws

menu