Lelystad brengt woonwensen woonwagenbewoners in kaart

Woonwagens. Archieffoto: Mediahuis Noord

De gemeente Lelystad wil met een onderzoek in kaart brengen hoe groot bij woonwagenbewoners de behoefte aan standplaatsen en woonwagens is.

Aanleiding voor het onderzoek is dat de gemeente het huidige woonwagen- en standplaatsenbeleid in overeenstemming wil brengen met het wettelijk Mensenrechtelijk toetsingskader.

De gemeente wil graag weten hoe groot de behoefte in Lelystad is aan standplaatsen voor woonwagens voor zowel het uitbreiden van de huidige locatie als het inrichten van nieuwe plekken. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de huidige woonwagenbewoners en bewoners die beschikken over een woonwagentraditie, maar noodgedwongen in een niet-mobiele woning wonen. Met een uittreksel uit het bevolkingsregister kunnen mensen aantonen dat zij of hun ouders op een woonwagenlocatie hebben gewoond en dus voldoen aan het afstammingsbeginsel. Alleen degenen die voldoen aan dit beginsel maken kans op een woonwagenstandplaats.

Wensen en behoeften inventariseren

Ook wil de gemeente weten wat de (toekomstige) woonwagenbewoners op hoofdlijnen voor woonvoorkeuren hebben. Woningcorporatie Centrada, als eigenaar van de huidige woonwagens, helpt mee door de vragenlijst onder haar huurders te verspreiden. De woonwagenbewoners die bij de gemeente in beeld zijn, ontvangen een brief met meer informatie.

Alle informatie uit het onderzoek wordt verwerkt, waarna een advies volgt. Bewoners en belanghebbenden worden over de uitkomst van het onderzoek geïnformeerd en betrokken bij de vervolgstappen.

Deelnemen onderzoek

De vragenlijst kan tot 9 oktober via een speciale link, www.lelystad.nl/ikdoemee , worden ingevuld.

Mensen die niet in de gelegenheid zijn om de vragenlijst digitaal in te vullen, kunnen tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Wonen via 14.0320.

Nieuws

Meest gelezen

menu