Koen de Wit wint GOL Ed Luzaprijs 2022

Overhandiging van de prijs. Foto: Fotostudio Wierd

Jaarlijks reikt het GOL, voor mensen met een beperking in Lelystad, de GOL Ed Luzaprijs uit. Dit jaar is de prijs toegekend aan Koen de Wit. In aanwezigheid van familieleden, collega’s en wethouder Dennis Grimbergen, werd Koen op vrijdag 2 december op zijn werk - Praktijkschool De Steiger - verrast.

Koen is werkzaam op Praktijkschool De Steiger als praktijkdocent Groen, stagebegeleider en medementor van de combiklas BWO & Groen. Het bestuur van GOL Lelystad heeft Koen als winnaar uitgekozen vanwege zijn jarenlange inzet om samen met zijn leerlingen tuinen te onderhouden en winterklaar te maken voor mensen met een beperking. Dit gebruikt Koen om zijn leerlingen op te leiden en tegelijkertijd mensen die het moeilijk hebben een handje te helpen.

GOL Ed Luzaprijs

Ed Luza was een zeer betrokken, actieve vrijwilliger van Stichting GOL Lelystad. De prijs is een initiatief van het GOL samen met de familie Luza. Ed Luza heeft als vrijwilligers veel voor het GOL gedaan. De prijs is bedoeld om een persoon, groep of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het kunnen deelnemen van mensen met een beperking in de Lelystadse samenleving.

GOL Lelystad behartigt professioneel, kwalitatief en optimaal de belangen van mensen met een beperking in Lelystad. Het GOL maakt zich sterk voor een ‘inclusieve samenleving’ in Lelystad. Ieder mens, met of zonder beperking, moet volwaardig kunnen meedoen in onze gemeente.

Onmisbaar

Alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat de inbreng van ervaringsdeskundigen onmisbaar is om te komen tot een lokaal inclusief beleid. Mensen met een beperking zijn zij, die een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking hebben, dan wel met psychische problemen worstelen of chronisch ziek zijn.

Nieuws

menu