Kleinzoon legt het verhaal van zijn Lelystadse opa vast: een echte polderjongen

Nico van Lowijde bij de Houtribsluizen in Lelystad in 1973. Foto: familiearchief

Toen in 2003 de inpoldering van de Markerwaard definitief werd afgeblazen, studeerde de in Lelystad opgegroeide Alex Dol (1982) nog planologie. ‘De minister begaat een grote vergissing, want daar ligt de beste bollengrond van Nederland’, hoorde hij zijn opa Nico van Lowijde zeggen. Een man wiens leven is vervlochten met de inpoldering van de Zuiderzee. Een leven dat nu door zijn kleinzoon is vastgelegd in het boek ‘Verder dan de Hemel’, dat zaterdag verschijnt.

Alex Dol koos bewust voor 28 mei als verschijningsdatum voor zijn boek. ‘Op die dag is het precies 90 jaar geleden dat het laatste gat in de Afsluitdijk werd gesloten en de Zuiderzee veranderde in het IJsselmeer. Mijn opa was toen een jongen van 8 jaar, hij is ouder dan het IJsselmeer’.

Tuinderszoon

Nico werd 98 jaar geleden geboren als tuinderszoon in het West-Friese Wervershoof. Alex: ‘Als kind zag hij de Wieringermeer droogvallen, niet wetend dat de polders de rode draad in zijn leven zouden worden’.

West-Friesland was toen nog bezaaid met vaarpolders. Een vaarpolder bestaat uit duizenden door sloten van elkaar gescheiden eilandjes, alleen met boot bereikbaar. Nico was een pientere jongen. Alex: ‘Hij ging naar de tuinbouwschool en kon zijn vader al gauw tips geven. Hij zag hoe zijn vader een groot gezin moest onderhouden als tuinbouwer in polder Het Grootslag. Nico wilde zijn vader niet opvolgen, maar zag dat het beter kon’.

Wieringermeer

‘Nico wilde een vast inkomen en dat vond hij in de eerste grote polder die droogviel, de Wieringermeer. Die polder was in 1945 door de Duitse bezetters onder water gezet. Nico ging aan de slag bij de wederopbouwdienst en ging daarna in dienst bij de staatslandbouwbedrijven. Zijn verhaal raakte vervlochten met het naoorlogse vooruitgangsdenken. Hij werkte zijn hele leven aan de verbetering van de land- en tuinbouw in het nieuwe land, waar de beste boeren zaten. Alles moest zo efficiënt mogelijk. Met zijn gezin woonde hij in de Wieringermeer, de Noordoostpolder en nu al meer dan vijftig jaar in Lelystad’.

Maar hoe heeft dat polderlandschap Nico gevormd? Wat betekent het om een polderjongen te zijn? Hoe was het om een gezin, een samenleving op te bouwen midden in die lege landschappen? En wat heeft die verbetering van land- en tuinbouw eigenlijk opgeleverd? Antwoorden op die vragen zocht kleinzoon Alex in ‘Verder dan de Hemel’. ‘Vier jaar heb ik alle feiten nauwkeurig uiteengezet om er vervolgens deze historische roman van te kunnen maken.’

[De tekst gaat verder na de foto]

Meer dan een historische roman

Maar ‘Verder dan de Hemel’ is meer dan een historische roman. Met het levensverhaal van zijn opa vertelt Alex ook het verhaal van de drooglegging en de rol die de polders speelden bij de modernisering van de land- en tuinbouwsector. ‘Een verhaal dat niet vaak genoeg verteld kan worden. Juist nu. De gevolgen van de klimaatverandering vragen steeds meer van ons. Waterbeheerders, boeren en beleidmakers moeten voortdurend meebewegen en aanpassen om onze voedselproductie in balans te houden met de uitdagingen rondom droogte, watervoorziening en zeespiegelstijging. Tegelijkertijd staat de samenleving steeds verder af van de bron van zijn voedsel’.

‘Flevoland, met zijn innovatieve agrarische sector, is een belangrijke schakel in de voedselvoorziening van ons land. Een krachtig agrarisch gebied vanwege zijn schaalgrootte en het precieze peilbeheer. Maar ook een gebied dat kwetsbaar is vanwege zijn ligging onder zeeniveau en toenemende verstedelijking. Daarom is het van belang om het verhaal van de polder te blijven vertellen. Als we begrijpen hoe het vooruitgangsdenken de agrarische sector in deze situatie heeft gebracht, dan kunnen we deze ook toekomstbestendig maken. Zo blijven ook de generaties na ons bewust van de kracht en de kwetsbaarheid van de mooiste provincie van Nederland’.

Boekpresentatie in FlevoMeer Bibliotheek

Nico krijgt op zaterdag 28 mei om 10.00 uur het eerste exemplaar uitgereikt tijdens de boekpresentatie in de bibliotheek in Lelystad. Het boek is dan ook verkrijgbaar bij The Read Shop in de Kroonpassage en ‘t Lelycentre. Om 15.30 uur is er een presentatie in boekhandel Voster in Dronten. Het boek is online te bestellen bij Uitgeverij Buitendijks .

Nieuws

Meest gelezen

menu