Is het een onmogelijke uitdaging een oplossing te vinden voor het conflict over Flevo Golf Resort in Lelystad?

Flevo Golf Resort in Lelystad. Archieffoto: Fotostudio Wierd

Tientallen mensen verzamelden zich vorige week dinsdag in de Lelystadse raadszaal, toen daar werd gepraat over het Flevo Golf Resort en de zoveelste poging van de ontwikkelaar in dat gebied om er extra woningen te mogen bouwen.

De kwestie is, zoals iemand opmerkte, eigenlijk niet eens die extra woningen. De kwestie is dat het hele openbare gebied in de wijk, inclusief de golfbaan, van de ontwikkelaar is. En dat omwonenden graag zouden zien dat de gemeente dat openbare gebied overnam. Die ontwikkelaar doet net alsof dat alleen maar kan als men er extra woningen mag bouwen, maar dat is natuurlijk volstrekte onzin. Wat dat betreft snap ik de bewoners die de ontwikkelaar ‘rupsje nooitgenoeg’ noemen. Unigolf heeft er al meer woningen mogen bouwen dan eerst was afgesproken. Men wist waar men aan begon.

Ondertussen is er veel onvrede in de wijk over de manier waarop Unigolf omgaat met het openbaar gebied. En is er onmin in de wijk: de één heeft een stuk grasveld, officieel openbaar groen, ingericht als parkeerplaats, de ander is het daar weer niet mee eens. En de ontwikkelaar geeft, als je bewoners mag geloven, niet thuis als zij bellen met klachten daarover of klachten over verzakte straten.

Kortom: de enige oplossing in het gebied die voor iedereen acceptabel is, is dat het openbaar gebied over wordt genomen door de gemeente. Dan kan de Golfclub Flevoland de, indien nodig, afgeslankte baan onder haar hoede nemen en kan er een inhaalslag worden gemaakt als het gaat om onderhoud en beheer. Maar de gemeente wil daar wel een vergoeding voor hebben, een soort bruidsschat van de ontwikkelaar. Dat is ook wel logisch: die hoeft dan ook in de toekomst geen beheerskosten meer te maken, om over de kosten van een inhaalslag als het gaat om onderhoud nog maar te zwijgen.

De wethouder ziet het als een uitdaging te proberen tot een oplossing te komen. Dat zegt wat over het opgeruimde karakter van Piet van Dijk, want een ander zou het misschien geen uitdaging noemen, maar een onmogelijke opgave. Duidelijk is dat er wel een oplossing moet komen, en het liefst zo snel mogelijk. Zodat die discussie over wel of geen extra woningen in het gebied ook een keer ophoudt. De bewonersverenigingen in het gebied geven namelijk aan de gemeente er op te vertrouwen dat men zich aan de belofte van geen woningen op de golfbaan houdt, maar worden toch elke keer weer zenuwachtig als de discussie opspeelt.

Dus opgeruimd karakter of niet: laten we Piet van Dijk in ieder geval veel succes wensen. Dat zal hij hard nodig hebben.

Nieuws

menu