Het nieuwe kabinet heeft nog geen knopen doorgehakt over de opening van Lelystad Airport voor passagiersvluchten

De verkeerstoren van Lelystad Airport. Foto: Fotostudio Wierd

Het nieuwe kabinet heeft nog geen knopen doorgehakt over de opening van Lelystad Airport. Dat valt af te leiden uit het nieuwe coalitieakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, dat woensdag is gepresenteerd. Maar de bedoeling is nog altijd de luchthaven te openen voor passagiersvliegtuigen.

Dat wordt betrokken bij het zoeken naar een oplossing voor Schiphol, dat door de stikstofproblematiek verlamd dreigt te worden. ‘Er spelen rond de luchthaven diverse uitdagingen op het gebied van stikstof, (ultra)fijnstof, geluidsoverlast, leefomgevingskwaliteit, veiligheid en woningbouw. Dit vraagt om een integrale oplossing die zekerheid en perspectief biedt voor zowel de hub-functie van Schiphol als de omgeving van de luchthaven. Het kabinet zal hierover in 2022 besluiten en hierbij de opening van vliegveld Lelystad betrekken en hierbij ook de laagvliegroutes in ogenschouw nemen’.

Nieuws

menu