Het Flevolands Archief maakt stukken openbaar

Kamp Nagele. Foto: Directie van de Wieringermeer, Kampen

Op dinsdag 3 januari is het Openbaarheidsdag. Bij Het Flevolands Archief in Lelystad kunnen vanaf deze datum bepaalde archieven en archiefstukken die tot dan toe niet, of beperkt openbaar waren, zonder beperkingen worden ingezien. Bijvoorbeeld dossiers die gaan over de regels en maatregelen in de arbeiderskampen van de Noordoostelijke Polder gedurende de jaren 1941-1947.

Aan het begin van ieder nieuw kalenderjaar vervalt de beperking van de openbaarheid van sommige archieven en archiefstukken. De informatie uit deze openbaar gekomen archieven is dan toegankelijk voor onderzoekers, journalisten en publiek.

Dit jaar legt Het Flevolands Archief de nadruk op de openbaar gekomen archiefstukken uit het archief van de Directie van de Wieringermeer (collectie 714). Denk hierbij aan het verbod op schaften op de kamers van de werkkampen, omdat men anders ‘de slaapkamer bevuilt en in disorde brengt’.

Ook zijn dossiers van de Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzeesteunwet, het Secretariearchief van de Gemeente Urk, Dienst der Zuiderzeewerken, registers van de Burgerlijke Stand, milieuvergunningen en bodemrapporten van de gemeente Lelystad openbaar geworden. Omdat een beperking van openbaarheid vaak wordt vastgelegd voor 100, 75, 50 of 20 jaar, betreft het vooral stukken met als eindjaar 1922, 1947, 1972 en 2002.

Het Flevolands Archief

Het Flevolands Archief is een archief dat zowel voor het grote publiek als voor de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling (het Rijk, de Provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland) een betrouwbare en laagdrempelige partner is in het beheer en beschikbaar stellen van archieven in de provincie Flevoland.

Nieuws

menu