Gratis compost voor inwoners Lelystad als beloning voor scheiden gft- en groenafval

Orgaworld-directeur Klaas van den Berg (links) en toenmalig wethouder Peter Schot hielpen een handje in 2019. Foto: Archief Fotostudio Wierd

Inwoners van Lelystad en omgeving kunnen zaterdag 26 maart eenmalig gratis keurcompost ophalen bij Orgaworld aan de Zeeasterweg 40c in Lelystad.

Met deze actie willen Orgaworld (BL Organics Renewi) en de gemeente Lelystad inwoners bedanken voor hun inspanning organische reststromen gescheiden aan te leveren. Met deze actie wil Orgaworld mensen ook kennis laten maken met Orgapower Keurcompost, dat zowel voor de bodem als voor het milieu van grote waarde is.

Gescheiden van ander afval

Sinds jaar en dag bieden burgers groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en groenafval (snoeihout, takken en gras) gescheiden van ander afval aan. Deze organische reststromen dienen weer als grondstoffen voor onder andere compost waarmee de biologische kringloop rond is.

Zaterdag 26 maart is Orgaworld speciaal open van 8.00 tot 12.00 uur, voor auto’s met aanhangwagen (dus geen landbouwvoertuigen). Mensen wordt geadviseerd op tijd te komen omdat er later in de ochtend wel eens filevorming kan ontstaan.

Natuurlijke balans

Compost is perfect voor gebruik in de tuin. De natuurlijke bodemverbeteraar stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten. De beste toepassing in tuin of border is 10 % tot maximaal 25 % inmengen in bestaande grond zodat er een luchtig goed gemengde teeltlaag ontstaat.

Keukenafval in de gft-bak heeft zeker zin. Wel wordt aangeraden afval echter goed gescheiden te houden, vervuiling met plastic en glas geeft grote problemen in de compostering en is moeilijk nadien te scheiden. ‘De sleutel tot goede recycling ligt echt aan de bron bij de burger die het afval aanbiedt. Om het belang van het goed scheiden van afval te onderstrepen is zaterdag ook een wethouder van de gemeente Lelystad aanwezig,’ aldus Orgaworld.

Goed voor milieu én portemonnee

Het hergebruik van organisch afval heeft een positief effect op het milieu. Zo legt compost CO2 vast in de bodem, waardoor het niet vrijkomt in de lucht. Compost helpt dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Daarnaast bespaart composteren geld omdat het een goedkope manier van afvalverwerking is.

Nieuws

menu