Geen dwangsom voor minister Schouten in zaak Lelystad Airport, maar rechterlijke uitspraken moeten worden uitgevoerd

Lelystad Airport. Foto: Fotostudio Wierd

Minister Carola Schouten moet binnen vier weken opnieuw beslissen over openbaarmaking van gegevens over de geplande uitbreiding van Lelystad Airport. Dat heeft de Raad van State vandaag beslist in een spoedprocedure. De Stichting HoogOverijssel vraagt al sinds januari vorig jaar om die gegevens, maar de minister pleegt obstructie.

De rechtbank Overijssel besliste half juni al dat ze binnen zes weken de gevraagde gegevens moest leveren. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. Ook niet nadat haar jurist onlangs bij de Raad van State beloofde te leveren. De advocate van de stichting vroeg daarop aan de Raad om de minister een dwangsom op te leggen als ze weer in gebreke blijft.

Raad geeft minister opnieuw een termijn

De Raad heeft de minister nu opnieuw een termijn gegeven. ‘Uitgangspunt is dat rechterlijke uitspraken moeten worden uitgevoerd’, stelt de Raad. ‘De voorzieningenrechter (van de Raad) gaat ervan uit dat de minister aan die opdracht voldoet en ziet geen aanleiding om aan deze voorlopige voorziening een dwangsom te verbinden’, oordeelt de Raad.

De Raad heeft ook besloten om geen onafhankelijke onderzoeker aan te stellen om de gegevens te achterhalen die de minister weigert te geven. De stichting had daarom gevraagd.

Stikstofberekening

De kwestie draait om de stikstofberekening die voor Airport Lelystad is uitgevoerd om te zien of voor de geplande uitbreiding een natuurvergunning is vereist. Volgens Leon Adegeest, de technische man van de stichting, is die berekening uiterst verdacht. Hij zegt dat er aan de knoppen is gedraaid om een zo gunstig mogelijke uitkomst voor Lelystad Airport te krijgen. Daarom wil de stichting alle gegevens van die berekening boven tafel krijgen.

Maar de minister heeft hen tot nu toe afgescheept met onjuiste en onvolledige gegevens. De jurist van de minister stelde bij de Raad dat hij zijn toezegging is nagekomen en dat daarmee de kwestie is afgedaan. Daar denkt de Raad dus anders over.

Nieuws

menu