Geen draagvlak voor reclamebelasting in Stadshart Lelystad

Stadshart Lelystad. Foto: Fotostudio Wierd

Uit de draagvlakmeting voor reclamebelasting in het Stadshart in Lelystad blijkt dat daar onvoldoende steun voor is onder ondernemers. De heffing van de belasting, waarvan het geld besteed wordt aan de promotie van het Stadshart en het organiseren van activiteiten, staat nu op de helling. Het woord is aan de gemeenteraad.

De draagvlakmeting moest aan twee voorwaarden voldoen om de steun van ondernemers voor de reclamebelasting vast te leggen. Ten eerste moest de helft van de ondernemers de enquête die men heeft gekregen invullen, en daarna moest 66 procent van de stemmers voor de reclamebelasting stemmen. Aan beide voorwaarden is niet voldaan.

Tweede poging

De reclamebelasting werd sinds 2018 geheven, nadat een eerdere poging een dergelijke ondernemersbijdrage voor promotie van en activiteiten in het Stadshart was gestrand, omdat de gemeente fouten had gemaakt bij de draagvlakmeting voor die bijdrage.

Vorig jaar kwam de belasting onder druk te staan, nadat een aantal ondernemers in het Stadshart klaagden over Hart van Lelystad, de stichting die namens de ondernemers ging over de besteding van het geld. Ondernemers klaagden dat ze daar geen enkel inzicht in hadden en ook geen enkele invloed op konden uitoefenen.

Daarop klaagde een groeiende groep ondernemers bij de politiek en besloot die tot het houden van de draagvlakmeting.

De reclamebelasting kwam verder onder druk te staan toen één van de klagende ondernemers naar de rechter stapte en haar betaalde belasting over 2021 van 400 euro terug eiste. Zij kreeg gelijk, omdat ook de rechter vond dat de gemeente niet inzichtelijk kon maken wat er met de betaalde belasting gebeurd was en welke afspraken de gemeente had gemaakt met Hart van Lelystad over de besteding van de gelden en aan welke voorwaarden daarbij moest worden voldaan.

CML nieuwe partner

In de loop van dit jaar heeft City Marketing Lelystad (CML) de taken van Hart van Lelystad overgenomen en de laatste maanden van het jaar met een bijdragen van de gemeente alsnog een aantal activiteiten georganiseerd. CML wil daar volgend jaar en de jaren erna oom mee doorgaan en lijkt het vertrouwen en de steun te krijgen van de meerderheid van de ondernemers in het Stadshart.

De uitslag van de draagvlakmeting legt daar echter wel een bom onder, omdat het daarbij wel gaat om de financiering van CML, en daarmee van de promotie van en activiteiten in het Stadshart. Wethouder Dennis Grimbergen wil vooralsnog niet inhoudelijk reageren op de uitslag van de meting. ‘De gemeenteraad is nu aan zet om de uitslag te interpreteren en hier betekenis aan te geven.’

Nieuws

menu