Column Kees Bakker | Er staat veel op het spel voor het Stadshart van Lelystad

Het Stadshart van Lelystad. Archieffoto: Fotostudio Wierd

Het is een spannende tijd voor de gemeente Lelystad en het Stadshart. Op dit moment vindt de draagvlakmeting naar de reclamebelasting plaats, de belasting die alle ondernemers in het Stadshart betalen voor de gezamenlijke promotie en het organiseren van evenementen. Juist op dat moment bijt de stichting die eerder voor beide verantwoordelijk was, Hart van Lelystad, van zich af in een eigen krantje.

Vraag je aan een ondernemer ‘Wil je een extra belasting betalen?’, dan zal het waarschijnlijke antwoord zijn ‘Laat maar…’ In dat opzicht is het spannend wat de uitslag van de draagvlakmeting zal zijn. Tegelijkertijd is de gezamenlijke promotie van het Stadshart en het met evenementen leven brengen in de brouwerij aldaar een noodzaak die iedere ondernemer zou moeten voelen. Ons Stadshart heeft dat hard nodig, harder dan andere stadscentra in de wijde regio.

Ruzie, haat en nijd onderling

Het is het Stadshart tot op heden niet gelukt dat zelf te organiseren. Altijd weer was er ruzie, haat en nijd onderling. En juist nu de rust lijkt weergekeerd en ondernemers in City Marketing Lelystad een partner lijkt te hebben gevonden die het vertrouwen geniet, bijt het buitenspel gezette Hart van Lelystad nog even flink van zich af. Juist nu, nu de draagvlakmeting plaatsvindt, zegt die organisatie in een eigen uitgave dat het goed is te stoppen met het ondernemersfonds, oftewel de reclamebelasting. Wie had gedacht dat deze organisatie, na veelvuldig in het verdomhoekje te zijn geplaatst, zich zou omrollen en naar de achtergrond zou verdwijnen, komt bedrogen uit.

Het moddersmijten gaat door

En zo gaat het moddersmijten door. De leugen regeert, schrijft HvL in haar uitgave, en dat is zeker waar, al verschilt de perceptie over wat de waarheid is en wat een leugen. In ieder geval schuwt de stichting het niet ook City Marketing Lelystad verdacht te maken, in dezelfde uitgave waarin men zegt zelf slachtoffer van smaad en laster te zijn.

Er staat veel op het spel

In dit ondoorzichtelijke woud van verdachtmakingen en beschuldigingen heeft godzijdank de rechter in Nederland altijd het laatste woord. Dat zal hier niet anders zijn. Maar het kwaad naar buiten toe is al geschied, want wederom straalt het Stadshart vooral verdeeldheid uit, alle goede pogingen van CML tot nu toe om daar verandering in te brengen ten spijt. En dus is de uitslag van de draagvlakmeting voor alle betrokkenen een spannendere aangelegenheid dan de uitslag van een gemiddelde gemeenteraadsverkiezing. Een stem van de ondernemers voor de reclamebelasting lijkt daarbij ook een stem te zijn voor het vertrouwen dat CML dat goed zal kunnen besteden. Kortom: er staat veel op het spel, en het is te hopen dat iedere ondernemer zich daar goed van bewust is...

Nieuws

menu