Emoties bij de discussie over de verplaatsing van het oorlogsmonument in Lelystad leiden tot een compromis: twee monumenten

Het oorlogsmonument in het Stadspark. Foto: Fotostudio Wierd

Een groot aantal partijen in de gemeenteraad van Lelystad heeft het voortouw genomen een oplossing te vinden in de discussie over de verplaatsing van het oorlogsmonument. Bij het monument in het Stadspark wordt jaarlijks de Dodenherdenking gehouden, maar het organiserende comité loopt daar tegen beperkingen. Zij wil daarom de herdenking en het monument verplaatsen naar het Stadshart, naar het plein voor het theater.

Veel emoties

De discussie over de verplaatsing van het monument roept veel emoties op. Er zijn mensen die de huidige plek mooi vinden, daar sterke gevoelens bij hebben en willen dat de plek en de herdenking blijven zoals die zijn. Uit een eerdere peiling onder Lelystedelingen bleek echter ook dat veel inwoners geen bewaren hebben tegen verplaatsing naar het Stadshart.

De politiek heeft begrip voor de wens van de bij de Dodenherdenking betrokken organisaties voor verplaatsing. Het is een brede wens: van het organiserende comité tot de Joodse gemeenschap, van de vertegenwoordiging van de Veteranen tot het Gol, de belangenorganisatie voor mensen met een beperking. Zij merken dat de huidige plek in het Stadspark de grote stroom aan bezoekers niet meer aankan en dat de plek slecht toegankelijk is voor mensen met een beperking. Aanpassing van de huidige plek is niet mogelijk, zeker niet zonder het karakter van die plek aan te tasten.

[De tekst gaat verder na de foto]

Compromis

In de gemeenteraad overheerst daarom het gevoel dat de wens van die organisaties ingewilligd moet worden en dat het niet aan de politiek is anders te beslissen.

Om toch een compromis te vinden waar iedereen zich gelukkig kan voelen, hebben InwonersPartij, de PVV, Leefbaar Lelystad, GroenLinks, de SP, de Partij voor Logisch Beleid en het CDA de handen ineengeslagen. Zij pleiten voor een nieuw monument voor de Agora, dat samen met een loot van de Anne Frankboom en een Anjerpark (het symbool van de veteranen) vanaf 2024 een nieuwe plek moet bieden voor de Dodenherdenking. Het huidige monument in het Stadspark kan daar dan blijven staan.

Discussie en beslissing

Het voorstel en de discussie over verplaatsing van het oorlogsmonument wordt vandaag (25 januari) voortgezet. Op 8 februari neemt de gemeenteraad er een beslissing over.

Nieuws

menu