Elf inwoners van Lelystad ontvangen Koninklijke onderscheiding

Elf Lelystedelingen werden Koninklijk onderscheiden. Foto: Fotostudio Wierd

Elf Lelystedelingen hebben dinsdag 26 april tijdens de jaarlijkse lintjesregen uit handen van burgemeester Mieke Baltus een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Vijf vrouwen en zes mannen kregen een Koninklijke onderscheiding. De gedecoreerden zijn Lelystedelingen die zich jarenlang hebben ingezet voor hun club, hun vereniging, een instantie, een bestuur of voor mensen die hulp nodig hebben.

(Tekst gaat verder na de foto)

Decoraties

Burgemeester Mieke Baltus speldde namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de decoraties op. Alex Kolder, Guus van der Velden, Gre van der Velden-Bakker, Frits Appelman, Marianne Appelman-Kreuzen, Klasien van Olst-Walinga, Ineke Wels-Anceaux en Harrie Kloot werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ingrid Letsch en Cees van Bemmel werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Jan Leentvaar mag zich voortaan Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

(Tekst gaat verder na de foto)

Alex Kolder

Alex Kolder zet zich sinds 2005 in voor MHC Lelystad als coach, trainer, keeperstrainer, lid Technische Commissie, beheerder Materialen en commissaris onderhoud accommodatie en scheidsrechter. In 2017 begon hij als vrijwilliger bij roeivereniging Pontos in Lelystad, onder meer als lid van de materiaalcommissie.

(Tekst gaat verder na de foto)

Guus van der Velden

Guus van der Velden is sinds 1985 penningmeester van zwemvereniging Onze Club. Hij begeleidt geestelijk gehandicapten met zwemmen. Van 1992 tot 2018 was hij EHBO’er en vrijwilliger van Koninklijke Nederlandse EHBO-vereniging De Spalk, waarbij hij zich inzette tijdens evenementen. Sinds 2000 is hij bij de EHBO reanimatie-instructeur en ambulancier van het Rode Kruis. Sinds 2001 is hij organisator/inzetleider en coördinator Evenementenhulpverlening. Sinds 2014 is hij gids bij de Bataviawerf.

(Tekst gaat verder na de foto)

Gre van der Velden-Bakker

Gre van der Velden-Bakker is sinds 1985 bestuurslid van zwemvereniging Onze Club en begeleidt geestelijk gehandicapten met zwemmen. Van 1992 tot 2018 was ze EHBO’er en vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse EHBO-vereniging De Spalk. Sinds 2000 is ze reanimatie-instructeur bij de EHBO en ambulancier van het Rode Kruis. Sinds 2014 is ze receptioniste/kassamedewerker bij de Bataviawerf.

(Tekst gaat verder na de foto)

Frits Appelman

Frits Appelman is sinds 1989 secretaris van de Protestantse Gemeente Lelystad, lid van de beroepingscommissie van de PGL en lid van de commissie V&T van de PGL. Sinds 1995 is hij schuldhulpverlener en huiswerkbegeleider bij Stichting IDO. Vanaf 2008 is Appelman reisleider bij NCRV Kampeerreizen.

Marianne Appelman-Kreuzen

Marianne Appelman-Kreuzen is sinds 1995 vrijwilliger bij de opvang voor vluchtelingen. Ze geeft onder anderen taallessen via de Stichting IDO. Vanaf 2008 is ze reisleider bij NCRV Kampeerreizen.

(Tekst gaat verder na de foto)

Klasien van Olst-Walinga

Klasien van Olst-Walinga was van 2012 tot 2021 voorzitter van het bestuur van de Stichting Inloophuis Passie.

Ineke Wels-Anceaux

Ineke Wels is sinds 2001 gastvrouw bij Inloophuis Open Haven Lelystad. Van 2004 tot 2018 was ze vrijwilligster basispastoraat, wijkconsulent en ouderenwerker van kerkgemeenschap Het Anker. Sinds 2011 is ze zorgvrijwilliger bij ’t Hofje van Stichting Welzijn.

(Tekst gaat verder na de foto)

Harrie Kloot

Harrie Kloot is sinds 2011 vrijwilliger terminale zorg in ’t Hofje van de Stichting Welzijn en verricht mantelzorg voor de buren.

Ingrid Letsch

Ingrid Letsch was van 1992 tot 2021 huisarts. Van 2005 tot 2012 was ze bestuurslid van huisartsencoöperatie HCF. Van 2014 tot 2021 was ze voorzitter van de huisartsengroep Lelystad.

(Tekst gaat verder na de foto)

Cees van Bemmel

Cees van Bemmel was van 1990-1999 gemeenteraadslid in Almere. Hij bekleedde er ook het wethouderschap. Van 1999 tot 2015 was hij commercieel directeur en algemeen directeur van de Van Wijnen groep Nederland. Van 1999 tot 2007 was Van Bemmel voorzitter van de VVD kamercentrale. Sinds 2014 was hij voorzitter van de Raad van Toezicht en voorzitter van het bestuur van Batavialand. Van 2015 tot 2020 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van City Marketing Lelystad. Van 2017 tot 2021 was Van Bemmel voorzitter van VVD Zuiderzee.

Jan Leentvaar

Jan Leentvaar was van 1979 tot 2001 afdelingshoofd Waterfysica, afdelingshoofd Delta/Milieu en inrichting, directeur onderzoek bij RIZA, directeur Water Emissies en internationale betrekkingen bij RIZA en DHI bij IVW. Zijn werkgever was het Ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat (voorheen Ministerie van Verkeer en Waterstaat). In die periode was hij parttime was hij bijzonder hoogleraar integraal Waterbeheer, bijzonder hoogleraar Universiteit UnescoIHE Delft, senior adviseur bij de Verenigde naties.

Gedetacheerd door het Ministerie van Verkeer en waterstaat heeft Leentvaar diverse functies vervuld. Sinds 1991 bekleedde hij diverse bestuursfuncties (onder anderen enkele keren als voorzitter) zowel op districtsniveau (gouverneur district 1559) als op internationaal vlak (inspecteur gemeenschappelijke projecten in ontwikkelingslanden onder de vlag van The Rotary Foundation). Sinds 2012 is hij voorzitter van de vereniging Zorgboeren Flevoland. Vanaf 2016 is Leentvaar voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Welzijn Lelystad. Sinds 2017 is hij lid van de Raad van Toezicht van Stichting Flevolandschap.

Nieuws

menu