Door statushouders aan werk te helpen pakt glassector eigen personeelstekort aan

Berihu en Ahmad uit Lelystad zijn inmiddels bijna klaar met de opleiding en starten binnenkort als assistent-glaszetter. Foto: Lensdop Media

Voor statushouders betekent een vaste baan een startkaart voor hun deelname aan de samenleving. Ondertussen heeft de Glasbranche een flink tekort aan technische vakkrachten. Vluchtelingenwerk en Bouwend Nederland Vakgroep Glas ontwikkelden daarom speciaal voor statushouders een glaszettersopleidingstraject. Berihu en Ahmad uit Lelystad zijn inmiddels bijna klaar met de opleiding en starten binnenkort als assistent-glaszetter.

Werkbedrijf Lelystad meldde de twee kandidaten aan voor de opleiding. Berihu en Ahmad volgden vijf weken theorieles en deden de praktijkopleiding bij het Kenniscentrum Glas in Amersfoort. Het is een bestaande opleiding, aangepast naar het kennis- en taalniveau van de statushouders. Tijdens de opleiding leren de kandidaten vaktaal met behulp van vaktaal app. Woorden zoals ‘gelaagd glas’, ‘spiegelglas’, ‘R-waarde’, worden gekoppeld aan een foto en een Nederlandstalig geluidsfragment. Het is de bedoeling dat de kandidaten na de opleiding werkervaring opdoen op een werkervaringsplek. Uiteindelijk is het doel een reguliere, vaste baan in de glassector. Extra begeleiding en coaching vanuit Vluchtelingenwerk zijn een steuntje in de rug voor de kandidaten om de opleiding af te ronden.

Zeer gemotiveerd

‘Statushouders zijn nieuw in Nederland en beginnen met achterstand op de arbeidsmarkt. Aan hun motivatie ligt het niet, maar ze hebben wel een praktisch opstapje nodig. Het Werkbedrijf heeft als missie om inwoners van Lelystad met een uitkering te helpen met het vinden en behouden van een baan,’ zegt Eric Slingerland van Werkbedrijf Lelystad. ‘Deze opleiding geeft een extra boost aan iemands kansen op de arbeidsmark. De meeste statushouders zijn zeer gemotiveerd om te werken, maar missen vaktechnische kennis en taalvaardigheden. Door ze extra bij te spijkeren op kennis én vaktaal krijgen ze zelfvertrouwen en worden ze interessant voor werkgevers. Dat is belangrijk, een vaste baan draagt bij aan een snellere en meer succesvolle integratie. Succesvol betekent ook zelfvoorzienend, zonder hulp van de overheid dus.’

Nieuws

Meest gelezen

menu