Controle van illegale kamerverhuur loopt achter in Lelystad

Omdat er nu kleinere woningen en voorzieningen voor spoedzoekers zijn, wil Lelystad helemaal af van kamerverhuurpanden in gewone wijken. Archieffoto: Fotostudio Wierd

De aanpak van illegale kamerverhuur in Lelystad stokt. De gemeente heeft nog 160 zaken in onderzoek en elke week komen er nieuwe meldingen binnen. In een nota aan de gemeenteraad spreekt het college van burgemeester en wethouders zelfs over ‘dweilen met de kraan open’.

Indammen probleem

Dat blijkt uit de evaluatie van het in 2018 ingezette beleid ‘Illegale kamerverhuur’, waarbij de gemeente in kaart heeft gebracht in hoeveel panden in Lelystad daar mogelijk sprake van is. Dat project volgde op eerdere besluiten om de kamerverhuur te reguleren. Door afstandsregels tussen kamerverhuurpanden en een vergunningstelsel in het leven te roepen, probeerde de gemeente de explosie aan met name huizen die in bepaalde woonbuurten worden aangeboden als kamerverhuurpanden, in te dammen. Dat gebeurde weer na vele klachten vanuit allerlei wijken en buurten dat te veel kamerverhuurpanden in één straat zorgden voor parkeeroverlast, afval op straat, slecht onderhouden huizen en soms ook klachten op het gebied van verstoring van de openbare orde en geluidsoverlast.

Behoefte is groot

In 2020 is zelfs het beleid in het leven geroepen dat er geen vergunningen meer worden afgegeven voor nieuwe kamerverhuurpanden. Projecten als Lars en Lily aan de Larserdreef, waarin kleine woonruimtes tijdelijk gehuurd kunnen worden voor relatief vriendelijke prijzen, moeten het probleem van de kamerverhuurpanden oplossen.

Maar die projecten worden langzamer gerealiseerd dan dat er behoefte is aan dergelijke woonruimte. Het gevolg is dat veel woonhuizen en bedrijfspanden illegaal door eigenaren in de markt worden gezet als kamerverhuurpanden. Sinds 2018 zijn er bij de gemeente 365 gevallen van illegale kamerverhuur bekend. In 205 zaken is daar tegen opgetreden en is de zaak afgehandeld, 160 zaken staan nog open.

Nieuwe meldingen

Het probleem dat de gemeente schetst is dat er elke dag week nieuwe meldingen binnenkomen over illegale verhuur, maar dat de mensen die in die panden wonen niet onmiddellijk andere woonruimte kan worden geboden. Bovendien kunnen de controleurs en juristen van de gemeente het vele werk niet aan.

Het gaat in veel gevallen om arbeidsmigranten, en dat probleem zal de komende tijd alleen maar groter worden. Nieuwe bedrijven die zich vestigen op bedrijventerreinen aan Flevokust-Haven zullen ook arbeidsmigranten nodig hebben en zoeken dus ook woonruimte voor hen. De enige remedie om dit probleem op te lossen is door dat soort woonruimte bij te (laten) bouwen.

De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het probleem.

Nieuws

menu