'Hoe meer Larsen en Lilly’s, hoe sneller het probleem van illegale kamerverhuur in Lelystad kan worden opgelost'

Impressie van Wonen bij LILY.

Impressie van Wonen bij LILY. Aangeleverde foto

Vooropgesteld: het is niet best dat er nog 160 zaken bij de gemeente Lelystad op de plank liggen als het gaat om illegale kamerverhuur, zoals vorige week bleek uit een artikel in deze krant. Gebrek aan handhaving en gebrek aan mankracht bij de juridische afdeling van de gemeente maakt dat er een soort flessenhals is ontstaan, waar iedere zaak die wel wordt aangepakt of opgelost niet voor verlichting zorgt, omdat er zich ook weer nieuwe zaken aandoen.

Dan kun je zeggen: we trekken een blik nieuwe en verse handhavers en juridische medewerkers open, maar dat is een schijnoplossing. Ten eerste is het maar de vraag of dat zo snel kan. We hebben op allerlei gebieden te maken met arbeidskrapte. Maar dan: het probleem van de huisvesting los je er niet mee op. Want in die 160 panden waar nu een illegale situatie is, wonen voor het merendeel arbeidsmigranten. Die mensen werken in Lelystad bij bedrijven die hen hard nodig hebben. En die komen op straat te staan als er aan de situatie van illegale kamerverhuur een einde wordt gemaakt.

Niet genoeg goed gekwalificeerde Nederlanders

Ik ken Lelystadse bedrijven die groeien en die noodgedwongen een beroep doen op werkkrachten uit allerlei Europese landen, omdat er doodgewoon niet genoeg goed gekwalificeerde Nederlanders zijn die het werk kunnen doen. Maar al die mensen die uit heel Europa worden aangetrokken, moeten ook een dak boven hun hoofd hebben. En dat is een fors probleem, niet alleen in Lelystad.

Dweilen met de kraan open

Let wel: er wordt vaak gezegd dat deze mensen ‘onze’ woonruimte inpikken. Maar vaak nemen ze met minder genoegen, en wonen ze met z’n vieren of zessen in een huis, iets dat Nederlanders niet snel zullen doen. Oftewel: als je een einde maakt aan een illegaal kamerverhuurpand, staan er vier, zes of meer mensen op straat, waar de wachtlijst voor een Lelystedeling die op een woning wacht wellicht met één wordt ingelopen. Begrijpelijk dus dat zelfs de gemeente in haar rapportage aan de gemeenteraad schrijft dat het dweilen met de kraan open is.

Meer ‘Larsen en Lilly’s’

Er is volgens mij maar één snelle oplossing: meer ‘Larsen en Lilly’s’, de wooncomplexen langs de Larsersdreef die er juist zijn voor spoedzoekers, statushouders en arbeidsmigranten. Die panden zijn in redelijk korte tijd uit de grond gestampt, bieden veel en kwalitatief redelijke woonruimte en zijn tijdelijk van aard. Ze voorzien in een behoefte die er op dit moment is en hebben een vergunning om er 15 jaar te staan. Dat is mooi, want dan kun je zonder al te veel kapitaalverlies over 15 jaar weer zien hoe de vlag er dan voor staat en waar en aan welke woonruimte er dan behoefte is.

Hoe meer Larsen en Lilly’s, hoe sneller het probleem van illegale kamerverhuur kan worden opgelost. Want daar vraagt het probleem wel om: om een duurzame oplossing.