Blik op de nieuwe Poort Oostvaardersplassen Lelystad

Fotostudio Wierd

Bij de toekomstige ontvangstplek van Poort Oostvaardersplassen Lelystad, aan de Buizerdweg 51, werd bezoekers zaterdag middels een informatiemarkt een blik gegund op hoe de nieuwe ‘Poort Oostvaardersplassen Lelystad’ er uit gaat zien.

Die ‘Poort’ komt te liggen in het Hollandse Hout, het aangesloten bosgebied. Staatsbosbeheer, de provincie en de gemeente willen het gebied toegankelijker en aantrekkelijker maken voor omwonenden, inwoners en bezoekers aan het Nationaal Park Nieuw Land. Zo worden er slenken (watergeulen) aangelegd, komen er steigers en bruggen en komen er nieuwe en verbeterde wandel-, fiets- en ruiterpaden. Ook wordt er gewerkt aan plannen voor verblijfsrecreatie.

Ruim 100 belangstellenden lieten zich bijpraten over de plannen en ontwikkelingen en deden interessante suggesties over hoe het poortgebied nog veelzijdiger benut kan worden. Ook konden zij onder begeleiding van de boswachter het gebied nader verkennen met de eco-kar.

Nieuws

menu