Bezoekersaantallen Batavialand klimmen gestaag

Museum Batavialand.

Museum Batavialand. Foto: Egbert Voerman

Museum Batavialand in Lelystad ziet sinds corona een opgaande lijn in de bezoekersaantallen, al zijn deze nog lang niet op het niveau van voor de epidemie. In 2022 ontving Batavialand zo’n 56.000 bezoekers, terwijl het bezoekersaantal voor corona in 2019 maar liefst 95.000 was. Batavialand volgt daarmee de trend die bij veel Nederlandse musea te zien is.

‘Voorzichtig herstel’

Vera Carasso, directeur van de Museumvereniging spreekt van een ‘voorzichtig herstel’ in de sector. Zij beschrijft het algemene beeld: door tegenvallende bezoekersaantallen bleven de inkomsten afgelopen periode achter. Daardoor moest worden bezuinigd op publieksuitgaven. Dat maakte het moeilijk te investeren in nieuwe presentaties, met als gevolg verschraling van het aanbod en bezoekers die wegbleven.

Steun

De provincie Flevoland en de Rijksoverheid hebben Museum Batavialand in 2020 en 2021 tijdens corona belangrijke steun verleend, hoewel daarmee niet al het inkomstenverlies kon worden gecompenseerd. Ook de gemeente Lelystad heeft Batavialand in deze periode gesteund.

Bruisend jaarprogramma

Om de opwaartse spiraal door te zetten, zorgt Batavialand proactief dat de bezoekers het museum weer weten te vinden. Het museum zet op dit moment - met minder middelen en veel creativiteit- een bruisend programma op voor 2023. Zo zijn er elke vakantie familie-activiteiten, en de onderwijsprojecten worden voor komend schooljaar aangepast. Daarnaast sluit het museum zich aan bij belangrijke landelijke evenementen als de Museumweek, de Nationale Archeologiedagen en de Maand van de Geschiedenis.

Tegelijkertijd worden de vaste tentoonstellingen dit jaar door bureau SKVL aan een facelift onderworpen. Zo brengt Batavialand de bestaande verhaallijnen Oud Land, Water en Nieuw Land beter voor het voetlicht. De drie verhaallijnen omvatten de (maritieme) archeologie van Flevoland en het Zuiderzeegebied en het verhaal van de inpoldering en de pioniers.

Vernieuwing

Eind januari besluiten Provinciale Staten van Flevoland en het Rijk over enkele miljoenen voor nieuwe gebouwen en depotfaciliteiten bij Batavialand, en over de vernieuwing van het museum. Tegelijk zal de Batavia op land moeten komen om noodzakelijk onderhoud en restauratie te kunnen uitvoeren en worden de werkplaatsen van de werf bij het museum gevoegd. Met de samenvoeging van de Batavia, nieuw depot, werkplaatsen en museum op één centrale locatie, zal het vernieuwde museum de bezoeker in de nabije toekomst een bijzondere, integrale ervaring bieden.