Overgrote meerderheid raad Dronten stemt in met bestemmingsplan Swifterbant-Zuid, maar er vallen harde woorden in het afsluitende debat

Het toekomstig uitbreidingsgebied aan de zuidkant van Swifterbant. Foto: Fotostudio Wierd

De gemeenteraad van Dronten heeft donderdag in een extra vergadering met grote meerderheid ingestemd met het bestemmingsplan voor Swifterbant-Zuid. Uiteindelijk stemde alleen Peter Duvekot (SP) tegen. Maar daar ging wel een zwaar beladen vergadering aan vooraf, waarin wethouder Gerrit Jan Veldhoen door Paul Vermast (GroenLinks) werd beticht van ‘machtsmisbruik’.

Geen feestje

Het was ooit voorzien als een feestje, het moment dat de politiek in zou stemmen met het bestemmingsplan voor Swifterbant-Zuid en de voorbereidingen voor de bouw daarna zouden kunnen beginnen. Swifterbant wacht met smart op de uitbreidingslocatie: niet alleen is de woningnood daar, net als overal in Nederland, hoog. De extra inwoners die de 700 woningen opleveren, heeft het dorp hard nodig om de voorzieningen en aanwezige middenstand in stand te houden.

Maar het proces dat naar dit moment heeft geleid geeft geen aanleiding tot een feestje. Er ging veel mis, een wethouder sneuvelde op het dossier en de politieke discussies over het onderwerp liepen hoog op.

Stoom en kokend water

Dat laatste was donderdag niet anders. Om het bestemmingplan te kunnen vaststellen was het nodig dat de ontwikkelaar van het gebied, de gemeente en de agrarische ondernemers aan de Biddingweg 11 en 13 in een zogenaamde ‘anterieure’ overeenkomst allerlei afspraken zouden vastleggen die moeten voorkomen dat de nieuwe wijk te maken krijgt met onaanvaardbare geluids- en geuroverlast van die bedrijven, maar die ook voorkomen dat die bedrijven ‘op slot’ gaan en niet kunnen uitbreiden.

Met stoom en kokend water werd er aan gewerkt om dat deze gemeenteraadsperiode nog voor elkaar te krijgen, een belofte die de nieuwe wethouder op het dossier Gerrit Jan Veldhoen (ChristenUnie) de politiek had gedaan. Dat leidde donderdagochtend nog telefoontjes tussen één van de betrokken ondernemers met politici, om te zeggen dat de handtekening nog niet kon worden gezet omdat er nog een onenigheid in de overeenkomst zat. Dat leidde donderdagochtend ook tot een telefoontje van de wethouder aan die ondernemer, met de boodschap dat als de handtekening niet zou worden gezet, er geen overeenkomst was en alle andere afspraken dus ook op de tocht staan.

[De tekst gaat verder na de foto]

‘Machtsmisbruik’

Dat laatste, dat vond Paul Vermast (GroenLinks) ‘machtmisbruik’. ‘Ik ben geschokt. Dit dreigement heeft onherstelbare schade veroorzaakt. Natuurlijk heeft die ondernemer alsnog ondertekend. Hij stond met zijn rug tegen de muur. Maar dit was niet uit onze naam. Ik ben diep beschaamd dat mijn gemeente zoiets doet…’

Wethouder Veldhoen gaf een toelichting op wat er gebeurd was. ‘Ik ben woensdagavond gebeld door de ondernemer, die zei ‘Ik kan niet tekenen’. We zijn daar donderdagochtend koortsachtig mee aan de slag gegaan. Eén bezwaar kon gelijk worden opgelost, een bepaling die er zonder problemen uit kon. Het andere aspect was iets wat al langer bekend was. Ik heb toen tegen de ondernemer gezegd dat ik wel voor half elf een handtekening moest hebben: “Als u niet tekent, is het voorstel weg.” Dat is het spel van de onderhandelingen. En dat hoeft u deze ondernemers niet te leren, hoor, die kunnen dat prima zelf.’ Volgens Veldhoen is het goed verdedigbaar. ‘U heeft als gemeenteraad gezegd: “College, ga dit regelen”. Wij hebben dat gedaan. Er worden forse investeringen gedaan in het bedrijf om geur- en geluidsoverlast op de nieuwe wijk te voorkomen. Het bedrijf kan gewoon doorgaan en zelfs uitbreiden.’ Dan mag er ook best tijdsdruk op de onderhandelingen staan, vindt Veldhoen, want de volgende gemeenteraad vergadert pas eind mei, en dan ben je al weer twee-en-een-halve maand verder.

Overgrote meerderheid

De overgrote meerderheid van de gemeenteraad was het met de wethouder eens. Rob van der Schans (D66) wond zich zelfs mateloos op over de woorden van Vermast. ‘Wij moeten als gemeenteraad de kaders controleren. Nou hebben we het hier vorige week in deze raadszaal nog gehad over een rapport waaruit bleek dat de gemeenteraad zich regelmatig bemoeit met zaken waar zij niet over gaat. En dan nu dit. Ik vind dit echt niet kunnen!’ Het afsluiten van die overeenkomst is namelijk iets dat het college doet, niet de gemeenteraad, en de wethouder heeft zich aan de door de gemeenteraad gestelde kaders gehouden wat D66 betreft.

SP stemt tegen

De SP stemde tegen het bestemmingsplan. ‘Niemand is tegen woningbouw in Swifterbant, maar iedereen is ook voor behoorlijk bestuur. Dat laatste zien we in dit plan niet terug. Dit gaat langs de rand van wat ethisch is en daar misschien wel ver overheen,’ vond Peter Duvekot. GroenLinks koos een andere weg. Omdat men niet tegen woningbouw in Swifterbant wilde stemmen, maar ook niet in wilde stemmen met het proces dat tot dit plan heeft geleid, besloot men niet te stemmen en verliet men de raadzaal voor de stemming.

Geen schoonheidsprijs

Burgemeester Jean Paul Gebben nam, als voorzitter van de gemeenteraad, het laatste woord. ‘Dit hele proces verdient niet de schoonheidsprijs. Als we als gemeente 10.000 tot 15.000 woningen bij willen laten bouwen, moet dat echt anders. Dit schaadt de politiek en het ambtelijk apparaat. En niemand wil dat, dit mag niet nog eens gebeuren.’

Nieuws

Meest gelezen

menu