Klimaatburgemeester Jaap Knip start petitie om snelheid op Visarenddreef in Lelystad omlaag te brengen

Jaap Knip, de Klimaatburgemeester van Lelystad. Archieffoto: Flow Media

De Lelystadse klimaatburgemeester Jaap Knip is een petitie gestart om de maximumsnelheid op de Visarenddreef omlaag te brengen van 70 naar 50 km/uuur. Hij hoopt op steun van Lelystedelingen en uiteindelijk instemming van de politiek.

Voor het milieu

Knip is de actie vooral gestart vanuit milieuperspectief. Een lagere snelheid betekent minder uitstoot van schadelijke stoffen. ‘Zo kan iedere inwoner daar een kleine bijdrage aan leveren.’ Het sluit volgens hem ook aan bij de wens minder afhankelijk te worden van Russische olie. ‘Als we van Russische fossiele brandstoffen af willen, moet elke bijdrage daaraan worden toegejuicht. Zelf snelheidsverlaging op een stukje weg als de Visarenddreef kan daaraan bijdragen, niet in de laatste plaats omdat het de burger een signaal geeft dat het bestuur hier vierkant achter staat.’

Minder geluid

Knip beseft echter dat er nog een ander voordeel aan het verlagen van de snelheid zit: minder geluidsoverlast van het verkeer voor omwonenden van de Visarenddreef in de Botter en de Gondel. Dat laatste is al ruim twintig jaar de reden geweest dat omwonenden er regelmatig bij de politiek op aandrongen om de snelheid te verlagen en/of de geluidswallen langs de dreef in ere te herstellen. Maar voor Knip is het milieuargument de belangrijkste reden voor zijn actie. ‘De geluidsoverlast heb ik al 43 jaar kunnen verdragen, zij het soms tandenknarsend.’

Knip vindt het ook niet logisch dat op alle dreven rond het Stadshart een maximumsnelheid van 50 km/uur geldt, behalve op de Visarenddreef.

Nieuws

menu