Zwembaden De Abelen in Swifterbant en De Alk in Biddinghuizen gaan later open

Vrijwilligers knappen zwembad De Abelen in Swifterbant op. Archieffoto: Fotostudio Wierd

De openluchtzwembaden in Biddinghuizen en Swifterbant gaan nog niet open. De openstelling van De Alk (Biddinghuizen) is voorzien op 30 mei. De Abelen (Swifterbant) zou op 8 juni open kunnen.

Later dan gepland

Streefdatum van de opening van de buitenbaden is elk jaar 1 mei, maar dat hangt vooral af van de buitentemperatuur. Die moet doorgaans 19 graden of meer zijn.

Ofschoon de afgelopen dagen die temperatuur meerdere malen werd gehaald, kunnen de baden nog niet open. De werkzaamheden om de baden veilig te kunnen openen, zoals het leeghalen van de baden, het schoonmaken, dagelijks onderhoud en het vullen van de baden, zijn later gestart dan normaal. Dat komt omdat beheerder Optisport eerst een onderzoek wilde afwachten om te zien of de huidige coating van de baden wel veilig genoeg is. Die moet eigenlijk worden vervangen. Uit onderzoek blijkt echter dat de veiligheid niet in het geding is als dat niet dit seizoen gebeurt, maar na dit zwemseizoen. Het ziet er tot die tijd alleen wat minder fraai uit.

Toekomst weer duurder

Voor wat betreft het toekomstbestendig maken van de baden is er minder goed nieuws. Uit een actualisatie van de kosten blijkt dat dat weer duurder gaat worden. Voor Biddinghuizen ligt er al wel een toekomstplan klaar voor De Alk, waarbij door de inzet van vrijwilligers uit het dorp op de exploitatie kan worden bespaard.

De twee jaar geleden geraamde kosten voor het updaten en moderniseren van de baden is echter al wel weer achterhaald. Uit het meest recente onderzoek dat de gemeente op verzoek van de gemeenteraad heeft laten uitvoeren, blijkt dat de nodige investeringen om het bad voor in ieder geval tien jaar op te knappen 1.323.300 euro bedragen. Om het bad voor 25 jaar toekomstbestendig te maken is er 2.494.640 euro nodig. Eerder werd er nog uitgegaan van respectievelijk 1.187.000 en 1.997.000 euro. Om De Alk voor in ieder geval 25 jaar voor Biddinghuizen te behouden is er dus nog eens 500.000 euro extra nodig. Dat heeft allemaal te maken met schaarste op de arbeidsmarkt, schaarste aan materiaal en de daardoor fors gestegen prijzen voor het benodigde materiaal.

Abelen nog niet bekend

Overigens: als de politiek zou besluiten De Alk te sluiten, zou dat ook 550.000 euro kosten. Maar die intentie is er niet: eerder heeft de gemeenteraad duidelijk uitgesproken Biddinghuizen en Swifterbant een buitenzwembad te gunnen. De vraag is echter wel hoeveel dat gaat kosten.

Voor Swifterbant is dat nog niet bekend. De gemeente verwacht echter zeer binnenkort ook daar met een kostenraming te komen. Daarna is het woord weer aan de politiek.

Nieuws

menu