Gemeenteraad Dronten voert verhitte discussie over bestemmingsplan Swifterbant-Zuid

Er komen geluidswerende maatregelen op de gevels van de toekomstige woningen langs de Biddingweg. Archieffoto: Fotostudio Wierd

De discussie over het bestemmingsplan voor Swifterbant-Zuid, dat de gemeenteraad van Dronten op 3 maart hoopt vast te stellen, liep donderdag heel hoog op in de gemeenteraad.

Daarbij stonden VVD, CDA, Leefbaar Dronten, ChristenUnie en D66 lijnrecht tegenover SP, GroenLinks en PvdA. Over en weer vlogen verwijten als ‘framing’, ‘vertraging’ en ‘tja, de verkiezingen komen er aan’ over tafel.

Onenigheid

Inzet van het forse meningsverschil is de interpretatie van wat de geluidsmaatregelen die moeten worden genomen om die woningen die dichtbij de Biddingweg 11 en 13 komen te liggen, te beschermen tegen mogelijke geluidsoverlast van de bedrijven op die adressen. Anderzijds is het een meningsverschil over wat de vaststelling van het bestemmingsplan zou betekenen voor eventuele toekomstige uitbreidingswensen van die bedrijven.

‘Teringherrie’

Paul Vermast (GroenLinks) stelt vast dat er met het huidige bestemmingsplan erg veel geluidwerende maatregelen moeten worden getroffen bij een aantal woningen en dat die vervolgens opleveren ‘dat er aan de normen wordt voldaan’. Hij vergeleek dat met een situatie van woningen langs de A10. ‘Hier wordt dus het absolute minimum toegepast dat in Nederland geldt als het gaat om geluidsniveau. Dat is toch niet wat we willen in Dronten? Ik stel me een mooie zomeravond voor. De ondernemer zet zijn ventilatoren aan om de aardappels te koelen, vliegtuigen vliegen over en weer naar Lelystad Airport, want dat zijn de drukke uren in de zomer, en jij zit daar in de teringherrie. Dat kunnen we de inwoners van Swifterbant niet aandoen.’ GroenLinks, SP en PvdA willen mede daarom vooralsnog niet akkoord gaan met het bestemmingsplan, ook als dat vertraging oplevert voor de ontwikkeling van Swifterbant-Zuid. Ze willen ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor die eventuele vertraging, want dit komt allemaal door fouten die in het verleden door de gemeente zijn gemaakt.

‘Wonen op het platteland’

Daar tegenover staan de andere partijen. ‘Ik woon al 30 jaar met heel veel plezier in Swifterbant. Als ik nu naar buiten ga, hoor ik ook de koelmotoren van de vrachtwagens in Spelwijk, en als de trekkers gieren, ruik ik ook de koeienstront. We wonen op het platteland, lieve mensen!’ relativeerde Jan Ammerlaan (Leefbaar Dronten) de mogelijke overlast. ‘Framen dat het hier is zoals in Amsterdam, dat klopt niet. En dat ‘absolute minimum’ geldt maar voor een heel klein deel van de woningen in Swifterbant-Zuid,’ reageerde Paul Zuurendonk (VVD).

Geluidwerende maatregelen

Wethouder Gerrit Jan Veldhoen herkende zich ook niet in het verhaal. De gemeente neemt verschillende maatregelen om geluidsoverlast te voorkomen. Er komt een geluidswal, die volgens de wethouder prima past in het rivierduingebied dat men daar voor ogen heeft. Er komen geluidswerende maatregelen op de gevels van de woningen langs de Biddingweg. En bij de ondernemers worden maatregelen genomen die zorgen voor minder geluid op en van die bedrijven, waar die ondernemers zelf ook blij mee zijn en waarvan de kosten worden betaald door de ontwikkelaar van Swifterbant-Zuid. En die bovendien mogelijk maken dat de bedrijven in de toekomst zelfs fors zouden kunnen uitbreiden, meer dan nu het geval is.

Maar de drie partijen zijn en blijven er niet gerust op. GroenLinks en PvdA willen een voor- of tegenstem op het bestemmingsplan laten afhangen van de overeenkomst die er voor 3 maart wel of niet is afgesloten met de ondernemers aan de Biddingweg. SP is sowieso tegen. ‘Zorgvuldigheid en snelheid gaan niet samen op dit gebied. En dat geframe van ‘Je doet Swifterbant tekort als we nu niet doorpakken’ werp ik verre van me. Dit plan doet Swifterbant tekort,’ vindt Peter Duvekot.

Nieuws

Meest gelezen

menu