Vergunning huisvesting arbeidsmigranten Roodbeenweg geschorst

De locatie Roodbeenweg 17 in Dronten. Foto: Fotostudio Wierd

De twee vergunningen die de gemeente Dronten heeft verleend aan een ondernemer om aan de Roodbeenweg 17 63 arbeidsmigranten te huisvesten, zijn door de rechtbank in Utrecht geschorst. De vergunningen zijn op onjuiste gronden verleend.

Te dichtbij

Het gaat om de huisvesting van 31 arbeidsmigranten in een voormalige zorgboerderij en 32 mensen in bij de boerderij geplaatste tijdelijke containerwoningen. Omdat die huisvesting afwijkt van het ter plekke geldende bestemmingsplan, heeft het college van burgemeester en wethouders van haar bevoegdheid om daarvan af te wijken gebruik gemaakt. Omwonenden zijn het echter niet eens met de huisvesting en zijn naar de rechter gestapt.

De rechter oordeelt dat de gemeente de vergunning niet had mogen verlenen. De huisvesting bevindt zich binnen de 50 meter van een gebied waar beroepsmatig gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, de zogenaamde spuitzone. Dat mag niet en daar mag alleen vanaf worden geweken als deugdelijk onderzoek aantoont dat dat verantwoord is. Dat deugdelijke onderzoek heeft de gemeente in dit geval niet aangeleverd. De verleende vergunning is daarom geschorst.

Geen vergunning meer

Omwonenden hadden ook bezwaar gemaakt tegen de huisvesting op gronden van brandveiligheid, het strijdig zijn met het gemeentelijke beleid, de afvalinzameling, het strijdig zijn van de opvang met het SNF-keurmerk (een keurmerk voor de huisvesting van arbeidsmigranten) en nog een aantal zaken. De rechtbank heeft zich over die bezwaren nu niet uitgesproken. De gemeente moet namelijk eerst binnen zes weken die bezwaren opnieuw wegen en een beslissing nemen. Daarna zal de gemeente opnieuw een beslissing moeten nemen over de vergunning.

Feitelijk betekent dit dat de arbeidsmigranten er nu niet mogen wonen en dus elders ondergebracht moeten worden. De rechtbank oordeelt dat het belang van omliggende ondernemers voor wat betreft de spuitzones zwaarder weegt dan het belang van de ondernemers ter plekke om de arbeidsmigranten te huisvesten. Mocht de gemeente echter in beroep gaan tegen de uitspraak, dan heeft dat mogelijk een opschortende werking.

De rechter heeft twee vergunningen voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Roodbeenweg 17 in Dronten geschorst. Op basis van de vergunningen wonen op dit moment 63 arbeidsmigranten in de voormalige zorgboerderij en in containerwoningen op het erf. Op basis van de uitspraak mogen die daar nu niet meer wonen, maar het is nog onduidelijk of ze nu ook per direct moeten vetrekken.

Omwonenden zijn tegen de huisvesting en tekenden op verschillende gronden bezwaar aan tegen de vergunningen van de gemeente. Zo stelden zij onder meer dat de huisvesting voor buitenlandse arbeidskrachten te dicht bij akkers staat waar met gewasbeschermingsmiddelen wordt gespoten. Normaal gesproken moet er tussen bebouwing en de sproeiwerkzaamheden een veilige marge van vijftig meter worden aangehouden. De gemeente heeft wel laten onderzoeken of aan de Roodbeenweg van die afstand mag worden afgeweken, maar volgens de bezwaarmakers is daarbij een verkeerd model gebruikt. De voorzieningenrechter in Utrecht is dat met de omwonenden eens en heeft daarom de vergunningen geschorst.

Gemeente aan zet

Om te voorkomen dat de verleende vergunning definitief ongeldig wordt verklaard, moet de gemeente aantonen dat de gezondheid van de arbeidsmigranten niet in gevaar komt door het spuiten met bestrijdingsmiddelen in de omgeving

Dronten kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter. In dat geval zal de Raad van State zich over de zaak gaan buigen. De gemeente wil de uitspraak eerst bestuderen voor er wordt besloten over nadere stappen. Dat kan volgens een woordvoerder enkele weken duren. De eigenaar van de huisvesting is niet bereikbaar voor commentaar.

Nieuws

Meest gelezen

menu