Toekomstige groei van Dronten stelt politiek voor uitdagingen

Nieuwbouw aan de Havenkade in Dronten. Foto: Fotostudio Wierd

De gemeenteraad van Dronten heeft zich donderdag voor het eerst gebogen over de toekomstige groei van Dronten. Dat gebeurde nog niet zozeer inhoudelijk, maar informerend over het proces dat moet leiden naar die groei. Daarin hebben de inwoners een belangrijke stem. Dat is allemaal vastgelegd in de notitie ‘Dronten ontwikkelt’.

Centrale vraag

De vraag die centraal staat bij die groei is wat voor gemeente Dronten wil zijn. Op korte termijn moet er een plan komen voor de woningbouwopgave waar Dronten voor staat. Daarin worden bestaande plannen meegenomen, maar ook de extra spurt die lokaal kan worden ingezet om mee te helpen het woningtekort in Nederland aan te pakken. Eerder heeft de politiek uitgesproken daarbij te willen groeien tot een gemeente van 65.000 inwoners of zelfs meer.

Die groei hangt echter samen met een integrale visie op de toekomst van Dronten. Want groei van het aantal inwoners betekent niet alleen ‘stenen stapelen voor meer woningen’, maar heeft ook gevolgen voor de infrastructuur van Dronten, de voorzieningen, de bedrijven die er al zijn of nog komen en heel veel andere zaken. Daarnaast heeft het samenhang met en effect op andere plannen en beleid, van sociale plannen tot het biodiversiteitsplan waar de raad zich donderdag ook over boog

Herkennen in groei

Daarbij is het van belang dat inwoners zich herkennen in de groeiplannen en de gemeente die dat oplevert. Daarom zullen er vijf kerngroepen worden samengesteld van inwoners die meedenken over de groei en de toekomst van Dronten. Het betreft kerngroepen voor de kernen Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen, maar ook voor het buitengebied en de bedrijventerreinen.

Daarnaast wordt er een groep van 30 inwoners samengesteld, die zich werpt op het overkoepelende plan en de samenhang tussen de diverse plannen van de kerngroepen. De kerngroepen en de D30 moeten een aantal visies op de groei van Dronten maken, de zogenaamde ‘visie-arrangementen’, die vervolgens ook weer worden voorgelegd aan de inwoners en de politiek. ‘Nadat de samenleving haar voorkeur heeft uitgesproken wordt de uiteindelijke visie vastgesteld door de gemeenteraad,’ valt te lezen in het plan.

Uitdagingen

De politiek ziet zich daarbij geplaatst voor twee uitdagingen. Ten eerste: hoe voorkom je dat het vooral de ‘usual suspects’ zijn die in de kerngroepen en de D30 deelnemen: de mensen die nu ook al vaak bij inspraakrondes en politieke bijeenkomsten te zien en te horen zijn? Volgens projectleider Margo van Staveren van de gemeente is dat inderdaad een uitdaging.

Een andere uitdaging werd donderdag benoemd door Foeke Bongers van Leefbaar Dronten. Want dat de huidige inwoners meedenken over de groei van Dronten en een visie op wat Dronten nu en in de toekomst is of moet worden, is terecht. Maar hoe zit het met het meedenken van de toekomstige bewoners? Want groei betekent nieuwe inwoners. Hebben die ook een stem in wat voor gemeente ze willen wonen, of moeten die zich voegen naar wat de huidige inwoners bedacht hebben? Ook dat wordt door de gemeente erkent als een uitdaging. Er lopen permanent allerlei woononderzoeken naar wat nieuwe inwoners willen en verwachten van Dronten en wat hun beweegredenen zijn te verhuizen naar Dronten, maar hen op één of andere manier betrekken bij de groeiplannen is ook interessant.

Nog voor de zomer

‘De urgentie is hoog,’ hield Van Staveren de gemeenteraad voor, want het woningtekort wordt elke dag in Nederland en dus ook in Dronten gevoeld. ‘We zullen daarom binnen een paar maanden al iets aan jullie voorleggen. Dat zal nog niet heel gedetailleerd zijn, maar zal al wel een beetje een richting aangeven.’ Voor de integrale visie wordt meer tijd uitgetrokken, die moet volgend jaar af komen.

Donderdag buigt de politiek zich meer inhoudelijk over ‘Dronten ontwikkelt’.

Nieuws

menu