Tevredenheid en woede bij politiek over plan voor groei Dronten

Nieuwbouw aan de Havenkade in Dronten. Foto: Fotostudio Wierd

De discussie over de groei van Dronten is donderdag politiek echt begonnen. Anderhalf jaar geleden hadden de raadsleden een wat meer vrijblijvende gedachtewisseling over of en hoe groot Dronten kan groeien. Toen werd een gewenst aantal van 65.000 tot 75.000 inwoners genoemd. Donderdag is er een start gemaakt met het proces dat moet leiden tot die groei. De aantallen staan echter nog niet vast.

Inwoners betrekken

Het ging donderdag meer om de notitie die ten grondslag ligt aan hoe de groei moet worden gerealiseerd. Het spreekt voor zich dat daarbij de mening van de inwoners over die groei, of die gewenst is en wat voor een gemeente dat uiteindelijk moet opleveren, zwaarwegend is. Donderdag werd er daarom gesproken over de ‘procesnotitie’, die voorziet in hoe inwoners worden betrokken bij die groei.

Drie scenario’s

Op korte termijn, nog voor de zomer, worden de politiek een drietal scenario’s voorgelegd van hoe de groei als het gaat om de bouw van nieuwe woningen eruit zou komen te zien: met hoeveel woningen zou Dronten kunnen groeien en waar moet dat gebeuren? Eind volgend jaar moet er dan ook een integrale visie liggen op de toekomst van Dronten, waarin ook uit een aantal scenario’s kan worden gekozen. Want groeien is meer dan alleen stenen stapelen: het gaat ook om voorzieningen die moeten meegroeien, een winkelaanbod dat bij die groei past, een infrastructuur die daarop aansluit. En inwoners die zich thuis voelen in hun gemeente, nu en in de toekomst, dat is misschien nog wel het meest belangrijk.

Harde woorden

Over deze onderwerpen en over de procesnotitie zelf is politiek weinig onenigheid. Over andere zaken klonken wel wat harde woorden. Zo sprak Rob van der Schans (D66) zijn teleurstelling uit over het feit dat deze notitie er nu pas ligt, anderhalf jaar na het eerste verkennende gesprek. ‘Op het gebied van wonen staat onze wereld wel in brand. Onze kinderen kunnen geen huisvesting krijgen, we kunnen niet iedere doelgroep bedienen, we zijn niet in staat om daar waar wel gebouwd wordt de stedenbouwkundige kwaliteit te leveren die we zo graag zouden willen en zien in het Hanzekwartier geen totaalprogramma waarmee we alle doelgroepen kunnen bedienen.’ Het deed hem afvragen of de hoge urgentie op dit onderwerp wel gevoeld en erkend wordt door het college. In ieder geval zou hij graag zien dat die integrale visie er eerder ligt dan eind volgend jaar.

Met gestrekt been

Suzanne Stoop was woedend over een heel ander feit in dit proces. ‘Ik ga er met gestrekt been in, maar ik ben het niet eens met het proces. Ik heb me verbaasd waarom de nieuwe wethouder, die voor vijf maanden is benoemd, deze zware portefeuille moet gaan trekken.’ De verantwoordelijkheid ligt namelijk bij de nieuwbakken wethouder van de ChristenUnie, Gerrit Jan Veldhoen, die onlangs de opgestapte wethouder Roelof Siepel verving en na de verkiezingen niet terug zal keren als wethouder in een nieuw college, als de verkiezingsuitslag daar al aanleiding toe geeft. ‘Niets ten nadele van hem, want het gaat niet om de persoon. Maar waarom hebben Leefbaar Dronten of de VVD dit niet opgepakt? Ik vind dit afschuifpolitiek, want niemand wil zijn vingers branden aan dit dossier. Het is schandalig.’

Stoop kreeg geen bijval van de andere partijen en stond alleen in haar woede. ‘Het gaat hier om een collegebesluit. Het is totaal niet relevant of er een wethouder op zit die hier kort of al langer is,’ vond Foeke Bongers (Leefbaar Dronten).

Tevredenheid

De kritiek van D66 werd wel gedeeld. ‘Ik kan een heel eind meekomen met D66. Hoe eerder er een integrale visie ligt, hoe beter,’ zei Siert Jan Lap (CDA). Dat betekent dat bij de besluitvorming over de procesnotitie volgende week in de gemeenteraadsvergadering verschillende partijen wellicht wat wijzigingen op het voorstel zullen inbrengen. Maar over het geheel is er tevredenheid over de procesnotitie ‘Dronten groeit’.

Nieuws

menu