Stichting Polderpioniers houdt reünie voor oud-pioniers

Op 2 juli werd het Polderpioniers Bezoekerscentrum officieel geopend. Ruim driehonderd personen bezochten deze dag. Tijdens de daaropvolgende maandelijkse open dagen bezochten enkele honderden mensen uit heel Nederland het bezoekerscentrum. Foto: Stichting Polderpioniers

De Stichting Polderpioniers houdt dinsdag 27 september een reünie voor oud-medewerkers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en haar voorganger, de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken).

De stichting probeert zoveel mogelijk personen te bereiken die hebben geholpen bij de inpoldering en het in cultuur brengen van de IJsselmeerpolders en hun samen te brengen voor een gezellige middag vol herinneringen.

Polderpioniers Bezoekerscentrum

Met de opening van het Polderpioniers Bezoekerscentrum in Swifterbant in juli is niet alleen een informatiecentrum gecreëerd, maar ook een ontmoetingsplek voor oudgedienden. Deze groep, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontginning en het in cultuur brengen van de polders, dunt steeds verder uit. Met het organiseren van reünies hoopt de stichting zoveel mogelijk pioniers bij elkaar te brengen voor een gezellig samenzijn.

Verhalen vastleggen

Ook hoopt de stichting zoveel mogelijk verhalen vast te leggen voor de toekomst en documentatie te verzamelen over de inpoldering. Het doel van Stichting Polderpioniers is het behoud van de polderhistorie voor toekomstige generaties en het in leven houden van dit erfgoed. Dat doen we door machines te verzamelen die gebruikt zijn bij de ontginning, maar ook documentatie en andere objecten.

Aanmelden

Er is getracht zoveel mogelijk pioniers uit te nodigen. Inmiddels hebben zich al ruim zestig mensen aangemeld. Iedere oud-medewerker van de RIJP of Directie Wieringermeer is van harte welkom op 27 september van 13.00 tot 16.00. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Graag vooraf opgeven per telefoon (06-53159562) of e-mail (info@stichtingpolderpioniers.nl).

Het bezoekerscentrum aan de Elandweg 34 in Swifterbant is voor het publiek iedere derde zaterdag van de maand geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Meer informatie staat op de website van de Stichting Polderpioniers.

Nieuws

menu