Windplanblauw start met bouw van windturbines op het land. Komende tijd zware transporten in de regio

Het plaatsen van de windmolenfundaties begon in september 2021.

Het plaatsen van de windmolenfundaties begon in september 2021. Foto: Jorrit Lousberg

Zoals de planning er nu naar uitziet start Windplanblauw in maart met de daadwerkelijke bouw van de 37 windturbines op het land. Dat betekent ook dat er turbine-onderdelen naar het gebied bij Swifterbant worden getransporteerd. Dit gebeurt deels over water en over land.

Voordat een windturbine daadwerkelijk gebouwd kan worden en de hoogte in gaat, moeten allerlei voorbereidende werkzaamheden worden verricht. In het gebied zijn (tijdelijke) wegen en bruggen aangelegd, er zitten kabels in de grond die leiden naar het onderstation (de ‘meterkast’ van de windmolens) en van het onderstation naar het hoogspanningsstation en natuurlijk moeten de nieuwe turbines stevig staan. Daar zijn fundaties voor aangelegd. Nu deze werkzaamheden bijna gereed zijn, start de bouw van de turbines.

Transport onderdelen

De onderdelen van de turbines worden tussen maart en september in delen naar het gebied gebracht. Het gaat gemiddeld om 15 speciale transporten per week. Sommige delen komen via Flevokust Haven, en worden volgens een speciale route naar het projectgebied vervoerd. Andere transporten komen via Port of Amsterdam via de snelweg richting Swifterbant. Rotorbladen en torendelen worden zo veel mogelijk ’s nachts vervoerd, overige onderdelen overdag. Alle transporten vinden onder begeleiding plaats, het zogeheten convoi-exceptionel.

Route

Vanuit Amsterdam rijden de vrachtwagens via de A6, afslag Lelystad Noord en vervolgens via de N307 richting Flevokust Haven. Vanuit daar langs de IJsselmeerdijk, Klokbekerweg, Swifterringweg en Dronterringweg. Deze route is met zorg uitgekozen vanwege de beperkte draaibeweging voor de vrachtwagens. Op sommige punten worden in deze route aanpassingen gedaan, zoals verbreding van de wegen of verharding van de bochten.

Er worden geen wegen permanent afgezet of langdurige omleidingen ingesteld.

Kijk op de website van Windplanblauw voor meer informatie en het routekaartje.

Inloopbijeenkomst belangstellenden

Inwoners en ondernemers uit Swifterbant en omgeving die vragen hebben over de transporten en de bouw van de windturbines op land, of over Windplanblauw in het algemeen, kunnen hiervoor op zaterdag 5 maart tussen 10.00 en 14.00 uur terecht in kerkcentrum De Hoeksteen, De Poort 17-19 in Swifterbant. Medewerkers van Windplanblauw staan hier met koffie klaar om hen te woord te staan.

Windplanblauw

Windpark Windplanblauw bestaat straks uit 37 windmolens op land en 24 windmolens in het IJsselmeer. In 2022 staat de bouw op land in het teken van het afronden van de civiele en infrawerkzaamheden en het onderstation, gevolgd door de bouw van de nieuwe windturbines vanaf maart. Daarnaast wordt eveneens in maart gestart met de sanering van de 28 bestaande windturbines langs de IJsselmeerdijk (windpark Irene Vorrink) en de bouw van de funderingen voor de nieuwe windturbines.