Rotonde Kamperhoekweg - Visvijverweg gaat op de schop

De renovatiewerkzaamheden aan de rotonde Kamperhoekweg - Visvijverweg duren ongeveer drie weken. 

De renovatiewerkzaamheden aan de rotonde Kamperhoekweg - Visvijverweg duren ongeveer drie weken.  Foto: Google Maps

De provincie Flevoland voert van 3 tot en met 26 april groot onderhoud uit aan de rotonde N711 Kamperhoekweg - Visvijverweg. De huidige asfaltverharding vertoont gebreken en moet daarom worden vervangen. De renovatiewerkzaamheden aan de rotonde duren ongeveer drie weken.

Tijdens de werkzaamheden is de rotonde volledig afgesloten, net als de op- en afrit van de A6. Er geldt een omleidingsroute voor het verkeer.

De rotonde voldoet momenteel niet aan de nieuwste landelijke ontwerprichtlijnen als het gaat om vormgeving, inrichting en veiligheid. Een ingrijpende renovatie is daarom nodig. De rotonde wordt dan ook grotendeels opnieuw aangelegd.

De aansluiting van de Kamperhoekweg op rotonde aan de zijde van Swifterbant wordt verbreed om in de toekomst, wanneer het gedeelte Kamperhoekweg tussen de Swifterringweg en de rotonde “Visvijverweg” moet worden verbreed, goed te kunnen aansluiten op de rotonde. Hierdoor moet zowel de haltekom, de busperrons als de voetpaden naar de busperrons opnieuw worden aangelegd.

Omleiding verkeer

Tijdens de afsluiting wordt het doorgaande verkeer vanuit en naar de richting Noordoostpolder/Friesland/Groningen omgeleid via de N307 Overijsselseweg en de op- en afritten van rijksweg A6 bij Lelystad Noord. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

De parallelweg op de Ketelbrug is niet beschikbaar als omleidingsroute omdat deze route vrij moet blijven voor de hulpdiensten. Een verkeersopstopping op deze route kan hulpverlening in de regio ernstig vertragen. Daarnaast zorgt een te groot verkeersaanbod op de parallelweg van de Ketelbrug voor (verkeers)onveilige situaties op de weg. Daarom is het van belang dat alleen (brom)fietsers, landbouw verkeer, calamiteitenverkeer en de bussen van het openbaar vervoer gebruik maken van de route via de parallelweg op de Ketelbrug.

Verkeersregelaars

Om dit goed te kunnen monitoren worden zowel bij de kruising Beverweg/Ketelmeerdijk /Visvijverweg als bij de kruising Abtsweg/Ketelmeerdijk verkeersregelaars ingezet, zij zien erop toe dat er geen sluipverkeer gebruik maakt van de parallelweg.. Op deze manier waarborgen wij zowel de veiligheid van de omgeving als de weggebruikers.