Realisatie brug over Lage Vaart in Dronten is weer stap dichterbij

De realisatie van een fiets- en voetgangersbrug over de Lage Vaart, zoals op de foto in Lelystad, is in Dronten een stap dichterbij gekomen. Foto: Egbert Voerman

De realisatie van een fiets- en voetgangersbrug over de Lage Vaart in Dronten is een stapje dichterbij gekomen nu de gemeenteraad 35.000 euro heeft gereserveerd voor een haalbaarheidsonderzoek en eventueel vast wat fysieke maatregelen in het Wijlandgebied die de komst van een brug mogelijk moeten maken.

Initiatief samenleving

Het idee voor een dergelijke brug was in 2020 één van de zogenaamde ‘Initiatieven uit de samenleving’. Het voorstel haalde het toen niet, mede omdat het budget voor de uitvoering van ingediende initiatieven niet voldoende was om alleen al dit idee uit te voeren.

Eén van de ideeën die het toen wel haalde was om een 35.000 euro te reserveren voor een haalbaarheidsonderzoek naar het opgraven van een scheepswrak dat ergens in de grond in de gemeente Dronten ligt. Dit project is door verschillende oorzaken echter niet haalbaar gebleken.

Geld bestemd

Het college stelde de gemeenteraad daarom voor de vrijgevallen 35.000 euro toe te voegen aan de algemene middelen, maar daar heeft de fractie van GroenLinks donderdag, met steun van D66, ChristenUnie en PvdA een stokje voor gestoken. De partij diende een voorstel in om een ander initiatief uit de samenleving destijds alsnog te honoreren. ‘We beseffen dat je voor 35.000 euro geen brug aanlegt, maar het is wel een mooi begin,’ vond Danieke van Baal (GroenLinks). Wethouder Lazise Hillebregt was dat met haar eens. ‘We zien dit voorstel als een ondersteuning voor waar we in het gebied al mee bezig zijn.’ Het voorstel werd daarna unaniem aangenomen.

Nieuws

menu