'Alarmerende' brandbrieven van vastgoedeigenaren en OVDD leiden tot vurige discussie in raad Dronten

De Poort van Dronten staat bijna helemaal onder optie. Foto: Fotostudio Wierd

De gemeenteraad van Dronten heeft donderdag gepraat over de brandbrieven die vastgoedeigenaren in Stadscentrum Suydersee en Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD) naar de gemeente hebben gestuurd. Zij vinden dat de gemeente zich te weinig laat zien bij en te weinig doet voor ondernemers. Het CDA vond de brieven zo alarmerend, dat zij daar een interpellatiedebat voor aanvroeg.

Verschillende geluiden

‘Ons gevoel is al enige tijd zo dat wat we horen van ondernemers haaks staat op wat we horen van het college. Aan de vooravond van de verkiezingen is dit het juiste moment dit de wereld uit te helpen,’ leidde Siert Jan Lap zijn serie vragen aan het college in.

Ondernemers klagen dat er veel over hen, maar weinig met hen wordt gepraat. Men ervaart een gebrek aan urgentie bij de gemeente om dringende zaken, zoals de bestrijding van de leegstand in Suydersee, aan te pakken. ‘Ondernemers missen ambtenaren met kennis van zaken, ervaring en contacten. Er is een inconsistent vestigingsbeleid en initiatieven rondom het winkelcentrum waarbij de medewerking van de gemeente gewenst is, komen niet tot stand of verlopen moeizaam,’ vatte het CDA de verdere kritiek van de ondernemers samen.

Wel verrast

Men wilde vooral weten of het college verrast was door die kritiek en of men zich er in herkende. Dat eerste was zeker het geval, zei wethouder Irene Korting. ‘Wij kregen eind december van de OVDD het verzoek het reguliere overleg te verplaatsen van januari naar februari. Dan is het wat vreemd half januari opeens te lezen over een brandbrief…’ Burgemeester Jean Paul Gebben viel haar gedurende de discussie bij. ‘Het gesprek moet ook gaan over doe je dit (zorgen of kritiek uiten) via een brief, of pak je de telefoon en zeg je ‘We moeten even een kop koffie of een biertje drinken.’

Andere signalen

Gebben en Korting trokken samen op in de beantwoording van de vragen van het CDA, met name ook omdat men zich niet herkende in de verdere kritiek van de ondernemers en hun vertegenwoordigers. ‘Het economisch vestigingsklimaat in Dronten is dik in orde, bleek ook uit een recent rapport van de Rekenkamer. De Poort van Dronten is helemaal onder optie. Dat betekent dat we op zoek zullen moeten gaan naar nieuwe ruimte voor ondernemers. En de leegstand in Suydersee is gedaald, van 14 procent in juni 2020 naar 10 procent nu,’ zo weerlegde Korting een aantal beweringen met feiten.

Gebben gaf aan dat de klacht dat ondernemers niet gehoord worden wat hem betreft niet klopt. ‘Elke ondernemer die bij mij op de lijn komt over zaken waar de gemeente iets aan kan doen, of dat nou per mail, telefoon of app is, krijgt ambtelijk of van mij antwoord. Elke ondernemer. En als men er met de ambtelijke organisatie niet uitkomt, krijgt men een uitnodiging van mij. Dat wil niet zeggen dat iedere ondernemer die mijn kamer verlaat zegt ‘Oké, ik ben het met u eens’. Maar we gaan wel het gesprek aan.’

Opnemen voor ambtenaren

Gebben en Korting namen het ook voor hun ambtenaren. Gebben gaf toe dat er een verloop is op de afdeling economische zaken. ‘Jonge ambtenaren komen hier graag werken en waarderen ook de ontwikkelingsmogelijkheden die ze hier krijgen. Dat ze dan op een gegeven moment een carrièrestap maken, kun je hen niet kwalijk nemen. Dus ja: er zijn veel vacatures. Alle gemeenten hebben moeite die op te vullen. Maar we halen alles uit de kast om kennis en kunde naar deze gemeente te trekken en slagen daar goed in, meer dan andere gemeenten.’

Korting werd zelfs emotioneel toen het ging over ‘haar’ mensen. ‘Na de lockdown van 18 december stond de telefoon roodgloeiend met ondernemers. Sommige waren in pure paniek. We hebben hen op alle mogelijke manieren bijgestaan en geprobeerd te helpen. We hebben toen niet de gelegenheid gehad ons eens te buigen over lange termijnplannen, nee. Maar onze medewerkers hebben zich een slag in de rondte gewerkt! Ik ben ongelooflijk trots op iedereen!’

In gesprek gaan

Dat neemt niet weg dat b+w de brandbrieven uitermate serieus neemt en onmiddellijk gesprekken heeft gehad en gepland met de vastgoedeigenaren en OVDD. ‘Ik ben niet blij met de kritiek, maar het is ook een kans om met elkaar in gesprek te gaan. En daar gaan we uitkomen, dat weet ik zeker,’ zei de burgemeester.

Hij en de wethouder gaven aan dat ze denken dat veel van de kritiek komt omdat de verwachtingen over en weer kennelijk uiteen lopen. De gemeente kan bijvoorbeeld wel beleid maken om te proberen leegstand van winkels tegen te gaan, maar bezit geen winkelpanden en gaat niet zelf panden kopen of huren. ‘We moeten onze verwachtingen over elkaar nog eens goed naast elkaar zetten,’ vindt Gebben.

Verkiezingsretoriek

De VVD schaarde zich volledig achter b+w. ‘Ik ben blij dat u ook eerlijk toegeeft waarom u dit interpellatiedebat heeft aanvraagt: het is de vooravond van de verkiezingen,’ beet VVD-fractievoorzitter Remco de Maaijer het CDA toe.

Ook D66 vermoedde dat die partij zich vooral even wilde profileren. ‘We hebben hier zelf ook heel wat kansen laten liggen, onder andere door te bezuinigen op de afdeling eeconomische zaken. Het is alsof je van de pianospeler met één hand verwacht een heel concert te spelen. Wij moeten als gemeenteraad de hand echt in eigen boezem steken. Maar ik begrijp werkelijk niet waarom u hier een debat over heeft aangevraagd. Dit had ook afgehandeld kunnen worden in de vragenronde,’ zei Rob van der Schans. Hij vermoedde dat het CDA een wit voetje wil halen bij ondernemers, zo vlak voor de verkiezingen.

Bewaren voor debat

In dat debatje greep burgemeester Gebben in. ‘Laten we dat bewaren voor het lijsttrekkersdebat.’ Het CDA ging er verder ook niet op in. ‘Ik wil de beweringen over de zuiverheid van onze bedoelingen verre van ons werpen. Maar inderdaad: het lijsttrekkersdebat wordt op een ander moment gevoerd,’ zei Siert Jan Lap.

Toch zijn ook GroenLinks en de SP verbaasd over het enorme verschil in beleving over het contact tussen gemeente en ondernemers bij beide betrokken partijen: waar de gemeente denkt dat dit contact goed is, denken ondernemers daar kennelijk anders over. Suzanne Stoop (PvdA) wierp daarbij echter ook nog een andere vraag op. ‘Ik vind dat wel een zorgpunt: wie vertegenwoordigt wie?’ zei ze. Want vertegenwoordigt OVDD inderdaad het gros van de ondernemers, of maar een klein deel?

Genoeg voer voor de lijsttrekkersdebatten in ieder geval. Het andere gesprek vindt nu eerst tussen enerzijds Gebben, Korting en ambtenaren en anderzijds OVDD en vastgoedeigenaren plaats.

Nieuws

Meest gelezen

menu