Gemeenteraad Dronten buigt zich over recreatieparken om misstanden te kunnen aanpakken

Een aantal partijen overweegt om voor recreatieparken De Boschberg (foto) en Bremerberg in Biddinghuizen een uitzondering te maken, omdat juist die parken ook door veel arbeidsmigranten en spoedzoekers worden gebruikt, en de parken bovendien in gesprek zijn met de gemeente over een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor er meer mogelijk zou zijn dan alleen recreatieve bewoning. Foto: boschberg.nl

De gemeente Dronten wil een fout in de bestemmingsplannen voor recreatieparken herstellen. Een voorstel daarvoor ligt bij de politiek.

Foutje

In de voor recreatieparken geldende bestemmingsplannen is wel opgenomen dat recreatiewoningen niet gebruikt mogen worden voor permanente bewoning, maar staat niet dat dat ook geldt voor andere niet-recreatieve vormen van bewoning. Dat is een omissie, want in de praktijk blijkt nu dat veel woningen op een aantal parken worden bewoond door arbeidsmigranten, die bovendien niet staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

Daarmee is er ook geen zicht op wie er wonen en hoeveel mensen er wonen en is er geen zicht op zorg en sociale problematiek, vermoedens van strafbare feiten, fraude en arbeidsuitbuiting die zich er mogelijk voordoen.

Parapluplan

Door nu een zogeheten ‘parapluplan’ vast te stellen, waarmee geregeld wordt dat recreatiewoningen ook alleen recreatief bewoond mogen worden, kan deze fout hersteld worden en kan er tegen uitwassen worden opgetreden als dat nodig is.

Geen uitzettingen

De bedoeling is, zo verzekert wethouder Peter van Bergen de gemeenteraad, niet om nu grootscheeps te gaan controleren op de parken om te kijken of de woning echt recreatief gebruikt worden. De bedoeling is ook niet om daarna mensen massaal uit de woning te zetten. ‘Er kunnen ook tijdelijke uitzonderingen worden gemaakt op het wonen in de recreatieparken. Want zo lang de huisvesting van arbeidsmigranten niet op orde is, is handhaving niet aan de orde.’ Er moet eerst voldoende kwalitatief goede legale huisvesting zijn voor arbeidsmigranten. Bovendien kunnen parken met de gemeente in gesprek gaan over de wijziging van recreatief gebruik naar permanente bewoning, als daar aanleiding voor is. Dat kan ook tijdelijk, via een zogenaamde omgevingsvergunning. Recreatiewoningen moeten ook gewoon bereikbaar blijven voor mensen die er tijdelijk gebruik van maken vanwege bijvoorbeeld een scheiding.

Donderdag beslissing

Maar door nu het parapluplan vast te stellen, is het wel mogelijk tegen uitwassen op te treden, iets wat nu niet het geval is. Een aantal partijen overweegt echter om voor De Boschberg en de Bremerberg een uitzondering te maken, omdat juist die parken ook door veel arbeidsmigranten en spoedzoekers (mensen die bijvoorbeeld door een scheiding woonruimte zoeken) worden gebruikt, en de parken bovendien in gesprek zijn met de gemeente over een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor er meer mogelijk zou zijn dan alleen recreatieve bewoning. Volgens wethouder Peter van Bergen is zo’n uitzondering echter niet wenselijk omdat er dan ook niet kan worden opgetreden tegen eventuele misstanden.

De gemeenteraad beslist donderdag in de raadsvergadering over het parapluplan.

Nieuws

menu