Politiek in Dronten wil haast met buitenbaden in Swifterbant en Biddinghuizen

Zwembad De Abelen in Swifterbant. Archieffoto: Fotostudio Wierd

De politiek in Dronten zou graag zien dat er nog dit jaar een plan komt om de buitenzwembaden in Swifterbant en Biddinghuizen toekomstbestendig te maken. In de beknopte Kadernota die donderdag door de gemeenteraad werd besproken staat dat zo’n plan er binnen twee jaar moet zijn, maar dat vindt de politiek iets te lang duren.

Slepende kwestie

Het is een langlopend dossier, de toekomst van de buitenzwembaden in beide dorpskernen. De politiek gunt beide dorpen hun baden en wil daar ook best wat geld voor uittrekken. In 2019 werd daarom al de wens uitgesproken beide baden toekomstbestendig te maken, want ze moeten wel worden opgeknapt. Eerder leverde dat voor Biddinghuizen al een plan op, inclusief inspanningen die vrijwilligers uit het dorp zich willen getroosten in onderhoud, om zo de kosten te drukken. Swifterbant is nog niet zo ver, en in 2020 sprak de politiek de wens uit in één keer te beslissen over de toekomst van beide baden, zodat niet één van de dorpen achtergesteld wordt.

Maar de kosten blijven maar stijgen. Voor de renovatie van de Alk zijn twee jaar geleden berekeningen van de kosten gemaakt voor de renovatie. Om het bad 10 jaar toekomstbestendig te maken was er ruim 1,1 miljoen euro nodig, voor 25 jaar zou er bijna 2 miljoen moeten worden uitgetrokken. Inmiddels staat, met de gestegen bouwkosten, schaarste aan materialen en schaarste aan personeel, de teller al op respectievelijk 1,3 en 2,5 miljoen euro. Voor Swifterbant is er nog geen financiële doorrekening gemaakt.

Dit jaar wordt lastig

Voor dit jaar zijn de baden weer gered, met wat kleiner onderhoud. Maar voor de volgende jaren wil de politiek de inwoners van Swifterbant en Biddinghuizen eigenlijk toch wel voor het einde van het jaar duidelijkheid geven. Vandaar dat CDA en Leefbaar Dronten donderdag een voorstel aankondigden waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen zo snel mogelijk, en in ieder geval dit jaar nog, met een ‘compleet en integraal raadsvoorstel te komen’. Het voorstel kreeg spontaan de steun van PvdA en D66, terwijl ook VVD, ChristenUnie en GroenLinks aangaven graag in gesprek te gaan met de indienende partijen voor steun.

Wethouder Siert Jan Lap erkent de urgentie. ‘Wij zien en onderkennen het belang voor beide dorpen en de zucht naar duidelijkheid. Maar ik weet niet of we de termijn die u schetst, waar kunnen maken.’ Lap wil de toekomst van de baden graag betrekken bij het IHP, het integrale huisvestingsplan voor alle gemeentelijke gebouwen, zodat er afgewogen keuzes kunnen worden gemaakt. ‘Het maakt dan deel uit van een bredere afweging.’ En of dat al voor het einde van het jaar gereed is en er ook al over besloten is door de gemeenteraad, kan hij niet beloven.

Over twee weken staat het voorstel van CDA en Leefbaar Dronten voor definitieve besluitvorming op de gemeenteraadsagenda.

Nieuws

Meest gelezen

menu